MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Forskare kopplade till HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.
hsjoal
ac8118
af4081
lutoan
Andersson, Torbjörn, universitetslektor
Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Humaniora och religionsvetenskap
luthax
luceax
ab9911
ad3914
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Engelska språket; Litteraturvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Etnicitet; Samhällsvetenskap
lujoda
Dahlbeck, Johan, universitetslektor
Spinoza; Pedagogisk filosofi; Etik; Humaniora och religionsvetenskap
lujefu
af4251
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, biträdande prefekt
luceha
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt
Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet, ; Humaniora och religionsvetenskap
lusuhe
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, professor
Humaniora och religionsvetenskap; ; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designvetenskap
luylho
k3anha
Høg Hansen, Anders, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Cultural studies; Communication for development; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lumaid
Ideland, Malin, professor
Pedagogik; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Etnologi; Samhällsvetenskap
af5393
imchjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
lubodli
luanli
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
hssvli
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap
lujolu
ksmamc
ksanme
imjomo
immani
ah0806
ae7114
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Retorik; Språkvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Svenska med didaktisk inriktning
impeou
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge
ksersn
imrost
lubjsu
ksdetz
imkava
Vamling, Karina, professor
Georgien; Kaukasusregionen; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Humaniora och religionsvetenskap; Kaukasiska språk; Lingvistik
luprwi