MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Forskare kopplade till HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.
hsjoal
lufral
ac8118
af4081
lutoan
Andersson, Torbjörn, docent
Idrott; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Humaniora och religionsvetenskap
luthax
luceax
ab9911
ad3914
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Historisk-filosofiska ämnen; Filosofiämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Samhällsvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Etnicitet
lujoda
Dahlbeck, Johan, universitetslektor
Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Humaniora och religionsvetenskap
ae0878
Engberg, Maria, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lujefu
af4251
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, biträdande prefekt
luceha
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt
Humaniora och religionsvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet, ; Litteraturvetenskap
lusuhe
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; ; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Humaniora och religionsvetenskap
luylho
k3anha
Høg Hansen, Anders, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Cultural studies; Communication for development
lumaid
Ideland, Malin, professor
Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Humaniora och religionsvetenskap; Etnologi; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Genus
af5393
imchjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
ah3090
Lettevall, Rebecka, dekan
Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Humaniora och religionsvetenskap
lubodli
luanli
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
hssvli
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
lujolu
ksmamc
ksanme
imjomo
immani
ah0806
kf04153
Nilsson Mohammadi, Robert, forskningsassistent
Humaniora och religionsvetenskap; Muntlig historia; Kulturhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; Rasism och antirasism; 1968
ae7114
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Retorik; Språkvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning
impeou
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge
ksersn
imrost
lubjsu
ksdetz
imkava
Vamling, Karina, professor
Humaniora och religionsvetenskap; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Georgien; Kaukasusregionen; Kaukasiska språk; Lingvistik
luprwi