MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Forskare kopplade till HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.
hsjoal
lufral
ac8118
af4081
lutoan
Andersson, Torbjörn, universitetslektor
Idrott; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Humaniora och religionsvetenskap
ah4139
Askanius, Tina, universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
luthax
luceax
ab9911
ad3914
imsabj
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Engelska språket; Litteraturvetenskap; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Humaniora och religionsvetenskap; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori
lujoda
Dahlbeck, Johan, universitetslektor
Spinoza; Pedagogisk filosofi; Etik; Humaniora och religionsvetenskap
ksjadi
Dittmar, Jakob, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier
lupeel
Eliasson, Per, seniorprofessor
Historiedidaktik; Miljöhistoria; Humaniora och religionsvetenskap
ae0878
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ai4677
lujefu
af4251
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
luceha
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt
Humaniora och religionsvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet, ; Litteraturvetenskap
lusuhe
tsanhs
k3pehi
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
k3anha
Høg Hansen, Anders, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Cultural studies; Communication for development; Tvärvetenskapliga forskningsområden
af5393
imchjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande
Idé- o lärdomshistoria; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant
lupeli
Lilja, Peter, universitetslektor
lubodli
luanli
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
hssvli
k3anls
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor
Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik
lulova
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
lujolu
ksmamc
ksanme
Melin, Anders, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa
imjomo
immani
ah0806
kf04153
Nilsson Mohammadi, Robert, forskningsassistent
Historia; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Fritidspolitik; Ungdomsarbete
ae7114
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Retorik; Språkvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Svenska med didaktisk inriktning
immiot
impeou
k3pera
Ragnerstam, Petra, enhetschef/universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv; Tvärvetenskapliga forskningsområden
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap
ksersn
imrost
lubjsu
ksdetz
imkava
Vamling, Karina, professor
Georgien; Kaukasusregionen; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Humaniora och religionsvetenskap; Kaukasiska språk; Lingvistik
luprwi