MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Forskare kopplade till HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.
hsjoal
lufral
ac8118
lutoan
Andersson, Torbjörn, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott
ah4139
Askanius, Tina, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Medie-och kommunikationsvetenskap
luthax
luceax
ab9911
ad3914
imsabj
lufrbj
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet
ksjadi
Dittmar, Jakob, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater
lucaec
ae0878
Engberg, Maria, Enhetschef/Universitetslektor
Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora
ai4677
lujefu
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, Senior Lecturer
luceha
Hansson, Cecilia, Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,
lusuhe
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, Professor
; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap
k3pehi
k3anha
Høg Hansen, Anders, Senior Lecturer
lumaid
Ideland, Malin, Professor
Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet
aj3573
Jensen, Tina Gudrun, Researcher
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing
imchjo
tskujo
Jönsson, Kutte, Senior Lecturer
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, Dekan/Professor, Biträdande
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant
lupeli
lubodli
luanli
lusuli
hssvli
k3anls
Ljung Svensson, Ann-Sofi, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik
lulova
imvilu
Lundberg, Victor, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
ksmamc
ksanme
Melin, Anders, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa
imjomo
immani
kf04153
Nilsson Mohammadi, Robert, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; Ungdomsarbete; Migration; Offentlig historia; Minne och historieproduktion
ae7114
luceol
Olsson Jers, Cecilia, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap
impeou
k3pera
Ragnerstam, Petra, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv
imperi
imanro
Roald, Anne Sofie, Professor
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge
imrost
lubjsu
ksdetz
aj6988
Wessels, Josepha, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur
luprwi
Widen, Pär, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ
imanwi