MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Historisk-filosofiska ämnen

Forskare kopplade till Historisk-filosofiska ämnen.
ab9911
lufrbj
ae1186
Brunnström, Pål, Postdoctoral Research Fellow
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet
ad1344
lukjer
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, Senior Lecturer
tskujo
Jönsson, Kutte, Senior Lecturer
kssuko
Kozel, Susan, Professor
Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, Dekan/Professor, Biträdande
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant
af2139
luanli
hssvli
lulova
ai3731
Lund, Martin, Forskningshandläggare
ksmamc
kf04153
Nilsson Mohammadi, Robert, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; Ungdomsarbete; Migration
lujono
lujoqv
ludaro
imrost
lubjsu
imanwi