MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Historisk-filosofiska ämnen

Forskare kopplade till Historisk-filosofiska ämnen.
luiran
ab9911
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Filosofiämnen; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Etnicitet
ad1344
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
kssuko
Kozel, Susan, professor
Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, dekan/universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Idé- o lärdomshistoria; Historisk-filosofiska ämnen
af2139
luanli
hssvli
ksmamc
ah0806
lujono
lujoqv
lubjsu
imanwi
Wigerfelt-Svensson, Anders, prodekan/vicedekan/professor, biträdande