MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Historisk-filosofiska ämnen

Forskare kopplade till Historisk-filosofiska ämnen.
luiran
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Historisk-filosofiska ämnen; Filosofiämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Etnicitet
ad1344
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, biträdande prefekt
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
kssuko
Kozel, Susan, professor
Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Historisk-filosofiska ämnen; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Estetiska ämnen
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, dekan
Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Humaniora och religionsvetenskap
af2139
luanli
hssvli
ksmamc
ah0806
lujono
lujoqv
lubjsu
imanwi