MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Historisk-filosofiska ämnen

Forskare kopplade till Historisk-filosofiska ämnen.
luiran
ab9911
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap
ad1344
lukjer
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
kssuko
Kozel, Susan, professor
Konstnärlig forskning; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande
Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria
af2139
luanli
hssvli
lulova
ksmamc
ah0806
kf04153
Nilsson Mohammadi, Robert, forskningsassistent
Historia; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Fritidspolitik; Ungdomsarbete
lujono
lujoqv
ludaro
imrost
lubjsu
imanwi