MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Historisk-filosofiska ämnen

Forskare kopplade till Historisk-filosofiska ämnen.
luiran
ab9911
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap
ad1344
lumagr
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
ah9771
Håkansson, Julia, doktorand
Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Identitet; Populism; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser; Historiska kulturer; Kulturarv och kulturproduktion
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
kssuko
Kozel, Susan, professor
Historisk-filosofiska ämnen; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Konstnärlig forskning
ksmikr
ah3090
Lettevall, Rebecka, dekan/universitetslektor
Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen
af2139
luanli
hssvli
ksmamc
ah0806
lujono
lujoqv
lubjsu
imanwi