MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Historieämnen

Forskare kopplade till Historieämnen.
ab9911
ah9771
Håkansson, Julia, doktorand
Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Historiska kulturer; Kulturarv och kulturproduktion; Humaniora och religionsvetenskap; Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Identitet; Populism; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser
hssvli
ah0806
lustny
Nyzell, Stefan, universitetslektor
Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia