MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Etnologi

Forskare kopplade till Etnologi.
lf061059
lumaid
Ideland, Malin, professor
Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur
imperi
imbewi
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande
Etnologi; Integration; Segregation