MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Etnologi

Forskare kopplade till Etnologi.
lf061059
lumaid
Ideland, Malin, professor
Samhällsvetenskap; Etnologi; Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Pedagogik; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Genus; Humaniora och religionsvetenskap
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur
imperi
imbewi
Wigerfelt, Berit, biträdande professor
Etnologi; Integration; Segregation