MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Estetiska ämnen

Forskare kopplade till Estetiska ämnen.
luaned
Edström, Ann-Mari, universitetslektor
Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst
kskagr
luylho
kssuko
Kozel, Susan, professor
Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen
immakar
Kärrholm, Mattias, professor
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap
luanli
immani
ae7114
lubjsu