MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Design

Forskare kopplade till Design.
tschso
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Möbeldesign; Sittandets ergonomi; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap