MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Design

Forskare kopplade till Design.
aj6036
Ghajargar, Maliheh, Universitetslektor, Biträdande
ctsago
ksanse
Seravalli, Anna, Senior Lecturer
Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign
tschso
Sörensen, Charlotte, Lecturer
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design