MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Litteraturvetenskap

Forskare kopplade till Litteraturvetenskap.
imsabj
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet
luceha
Hansson, Cecilia, Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,
ah8730
imkrja
Järvstad, Kristin, Professor, Biträdande
Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap
imaska
Kauppinen, Asko, Senior Lecturer
ksmikr
k3anls
Ljung Svensson, Ann-Sofi, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik
immani
lumape
Persson, Magnus, Professor
Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap
ai6581
lubjsu