MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bebyggelseforskning

Forskare kopplade till Bebyggelseforskning.
kskagr
immakar
Kärrholm, Mattias, professor
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap