MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Språkvetenskap

Forskare kopplade till Språkvetenskap.
ab4001
Hansson, Fredrik, Bitr/Vice Prefekt/Universitetslektor
Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein
lumako
Kouns, Maria, Senior Lecturer
Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap
lupiny
luceol
Olsson Jers, Cecilia, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap
lucath
imkava
Vamling, Karina, Professor
Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Språkvetenskap; Tvåspråkighet; Kaukasiska språk; Övriga språk; Lingvistikämnen
immawi
Wiktorsson, Maria, Senior Lecturer
Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik
imanwa
Wärnsby, Anna, Senior Lecturer
Engelska språket; Språkvetenskap; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier