MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Språkvetenskap

Forskare kopplade till Språkvetenskap.
ab4001
Hansson, Fredrik, universitetslektor
Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein
lumako
Kouns, Maria, universitetslektor
Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap
lupiny
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap
lucath
Thurén, Camilla, universitetslektor
immawi
Wiktorsson, Maria, universitetslektor
Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik
imanwa
Wärnsby, Anna, universitetslektor
Engelska språket; Språkvetenskap; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier