MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Engelska språket

Forskare kopplade till Engelska språket.
imsabj
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet
ai6581
lubjsu
immawi
Wiktorsson, Maria, Vicedekan/Universitetslektor
Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik
imanwa
Wärnsby, Anna, Senior Lecturer
Engelska språket; Språkvetenskap; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier