MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Övriga språk

Forskare kopplade till Övriga språk.
imkava
Vamling, Karina, Professor
Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Språkvetenskap; Tvåspråkighet; Kaukasiska språk; Övriga språk; Lingvistikämnen