MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

SAMHÄLLSVETENSKAP

Forskare kopplade till SAMHÄLLSVETENSKAP.
hsjoal
ae5745
Andersson, Catrine, Studierektor/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer
lujaan
Andersson, Jan Anders, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande
hsdaan
ae0465
Apelmo, Elisabet, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ah4139
Askanius, Tina, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism
luthax
odbjax
Axtelius, Björn, Researcher
Odontologi; Samhällsvetenskap; Epidemiology; Motiverande samtal
lujyba
af4613
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration
af3419
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hsajca
Carlbom, Aje, Programledare/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration
luboca
hsmace
hsjoch
Christensen, Jonas, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng;
hsalch
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap
imcabj
Cuadra, Carin, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete
iminda
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi
hsirdy
Dychawy-Rosner, Irena, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik
hshaeg
Egard, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet
tsanek
lujaek
Ekberg, Jan-Eric, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik
aj2116
Ekstedt, Johan, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration
imheem
Emilsson, Henrik, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration
hf081267
Engström, Alexander, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv
luineri
Eriksson, Inge, Lecturer
Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier
lukjer
ksmaer
Erlandsson, Magnus, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap
luanbe
ai4677
hsmafe
imchfe
adrefo
Forssell, Rebecka, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv
hstofr
af4713
ah6838
ksmage
Gerell, Manne, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap
hspege
Germundsson, Per, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering
lumaer
Grander, Martin, Researcher
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Sociologi
hso06107
ab2746
Hallberg, Peter, Senior Lecturer
tspoha
ae2160
ifk07065
Hansen, Christina, Doctoral Student
Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi
lusuhe
ksashe
Hedin, Astrid, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations
tsanhs
k3oshe
Hemer, Oscar, Professor
Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska
luanhe
Henningsson-Yousif, Anna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar
ksmihe
tspehi
Hillbur, Per, Prorektor/Professor, Biträdande
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap
kshiho
af5982
Holmqvist, Mona, Professor
Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, Senior Lecturer
Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
hsbein
Ingvad, Bengt, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
adnair
Irastorza, Nahikari, Postdoctoral Research Fellow
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
ai1380
af5393
tsolji
Jingryd, Ola, Senior Lecturer
Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden
luannri
Jobér, Anna, Senior Lecturer
Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap
imchjo
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik
ad7619
hssajo
Johnsdotter, Sara, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
hsbjjo
tskujo
Jönsson, Kutte, Senior Lecturer
imanki
Kirkegaard, Ane, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik
hsinko
ksmikr
hskakr
Kronkvist, Karl, Doktorand/Universitetsadjunkt
Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap
lularla
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel
lf07212
hso07234
ll020973
lubale
Lelinge, Balli, Lecturer
Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling
lupeli
imlili
kf06765
lusuli
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, Senior Lecturer
lumilo
hsjalu
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
imvilu
Lundberg, Victor, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
lumal1
Lundström, Mats, Senior Lecturer
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Europeiska unionen; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik
hsfima
Magnusson, Finnur, Prefekt/Professor
Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem
ksstma
Marr, Stephen, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur
ag0114
Mars, Annette, Senior Lecturer
Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik
ah5772
Martinez, Carolina, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet
ah2804
ai2663
Matsson, Anneli, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution
lutolu
Mattsson, Torun, Prefekt/Universitetslektor
ksmamc
imjomo
ai7037
Neergaard, Maja, Postdoktor
Samhällsvetenskap; Kulturgeografi; Urbana studier; Planeringsteori; Vetenskapsteori; Etnografi
tstoni
Nilsson, Tom, Senior Lecturer
lubino
Nordén, Birgitta, Senior Lecturer
Lärande och undervisnig; Pedagogik; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hscano
Nordgren, Camilla, Studierektor/Universitetslektor
hsjono
luguno
Normark, Gun, Biträdande Prefekt/Universitetsadjunkt
ae1469
hsjonol
luceol
Olsson Jers, Cecilia, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, Researcher
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer
immiot
impeou
ab4238
ab2755
Palla, Linda, Senior Lecturer
Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Samhällsvetenskap; Inkludering; Undervisning i förskola
tspepa
Parker, Peter, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati
af2739
luperpe
lusvpe
Persson, Sven, Professor
ksbope
Petersson, Bo, Professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration
tschpe
ag0725
hslapl
immapo
Popoola, Margareta, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur
af2740
Pull, Emil, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning
lulapa
lujoqv
luaara
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus; Migration
hstori
Richert, Torkel, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hserri
Righard, Erica, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
imperi
imanro
Roald, Anne Sofie, Professor
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge
hsanro
hsinru
Runesson, Ingrid, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hsidru
hstasa
Salonen, Tapio, Vicerektor/Professor
ab8702
Sauro, Shannon, Professor, Biträdande
Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap
tschsc
Scholten, Christina, Senior Lecturer
Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap
lumase
Serder, Margareta, Senior Lecturer
Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Samhällsvetenskap
tsjosi
Sixtensson, Johanna, Lecturer
Genus; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbanforskning; Flickforskning
lukeso
Sonesson, Kerstin, Professor, Biträdande
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immisp
hsansta
Staaf, Annika , Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
imrost
imkrst
Steiner, Kristian, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering
ah3384
ksmist
Strange, Michael, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Wto; global governance;
imbrsu
Suter, Brigitte, Researcher
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
hsbesv
ah4140
Svensson, Jakob, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala medier; Politiskt deltagande
hsrosv
af4832
m09k2714
hsmato
ksdetz
luanva
ah5943
Weber, Magnus, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis
ksstwe
Westerdahl, Stig, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi
luprwi
Widen, Pär, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap
imanwi
hso02225
hsmavf
hsslzd
ad7553
adjoab
Åberg, John, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter
ai3285