MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

SAMHÄLLSVETENSKAP

Forskare kopplade till SAMHÄLLSVETENSKAP.
hsjoal
luliam
Amhag, Lisbeth, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Distansundervisning; Interaktiva aktiviteter; Nätbaserade dialoger; Nätbaserat lärande; Responsgivning
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetsadjunkt
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Genus; Sociologi
af4081
lujaan
Andersson, Jan Anders, universitetslektor
Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande; Samhällsvetenskap
ihr07031
hsdaan
Ankarloo, Daniel, universitetslektor
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ac6384
ah4139
Askanius, Tina, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap
luthax
odbjax
Axtelius, Björn, seniorprofessor
Odontologi; Samhällsvetenskap; Epidemiology; Motiverande samtal
lujyba
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Ekonomi; Samhällsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship
af3419
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor
Socialt arbete; Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hsajca
Carlbom, Aje, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap
luboca
hsmace
hsjoch
Christensen, Jonas, universitetslektor
Socialforskning, utbildningsvetenskap; internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng; ; Samhällsvetenskap
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Filosofiämnen; Engelska språket; Litteraturvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Etnicitet
imcabj
Cuadra, Carin, universitetslektor
Säkerhet, osäkerhet, risk, utsatthet, krisberedskap,policy, tillgänglighet, tillit; Samhällsvetenskap
iminda
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Etnografi; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi; Ungdomsforskning; Migration; Genus
hsirdy
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor
Social omsorg/socialpedagogik; Äldre och åldrande; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Samhällsvetenskap
hshaeg
Egard, Hanna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsanek
lujaek
Ekberg, Jan-Eric, biträdande prefekt/universitetslektor
Samhällsvetenskap; Idrottspedagogik; Idrott
imheem
Emilsson, Henrik, forskare
Migration; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap
hsmaen
Englander, Magnus, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Psykologi; Fenomenologi; Socialt arbete; Psykopatologi; Socialpsykologi; Kvalitativ forskningsmetodik
luineri
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt
Europastudier; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lukjer
ksmaer
Erlandsson, Magnus, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap
luanbe
Fabri, Anna, universitetsadjunkt
hsmafe
imchfe
ac5790
Fonseca, Claudia, universitetslektor
Kulturgeografi; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko
adrefo
Forssell, Rebecka, doktorand
Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hstofr
af4713
ac5083
Gegner, Harald
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst
ah6838
ksmage
Gerell, Manne, universitetsadjunkt
hspege
Germundsson, Per, universitetslektor
Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap
lumaer
Grander, Martin, doktorand
Samhällsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Sociologi
hso06107
ac5084
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
tspoha
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Antropologi; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet
lunaha
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Ekologi; Naturvetenskap
lusuhe
Hedenborg, Susanna, vicedekan/professor
ksashe
tsanhs
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Samhällsvetenskap; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luanhe
Henningsson-Yousif, Anna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar
ksmihe
tspehi
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem
kshiho
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statsvetenskap; Forskning om europa; Migration; Samhällsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
lumaid
Ideland, Malin, professor
Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Etnologi; Pedagogik; Genus
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation
adnair
Irastorza, Nahikari, forskarassistent
International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hselja
Janzon, Ellis
Medicin; Samhällsvetenskap; Kvinnor ; Hjärtinfarkt; Rökning; Fysisk aktivitet; Migration; Kultur; Beteende
af5393
tsolji
Jingryd, Ola, universitetslektor
Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Pedagogik
imchjo
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Pedagogik; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap
ad7619
hssajo
Johnsdotter, Sara, programledare/professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
hsbjjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Samhällsvetenskap; Migration
hsinko
ksmikr
hskakr
Kronkvist, Karl, universitetsadjunkt
Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap
immakar
Kärrholm, Mattias, professor
Samhällsvetenskap; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur
lularla
hsphla
Lalander, Philip, biträdande prefekt/professor
Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Genus; Migration; Kriminologi; Ungdomsforskning; Sociologi; Rättssociologi
lf07212
hso07234
ll020973
lubale
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt
lupeli
imlili
kf06765
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, universitetslektor
lumilo
hsjalu
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
lumal1
Lundström, Mats, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor
Sexologi, ungdomar, sexolog, professionalisering, internet, sexualkunskap, intellektuell funktionsnedsättning, heteronormativitet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik
hsfima
Magnusson, Finnur, biträdande prefekt/professor
Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap
ksstma
Marr, Stephen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur
ah2804
ai2663
Matsson, Anneli, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution
lutolu
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor
ksmamc
imjomo
hssvma
luelni
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, urban sustainable development
tstoni
Nilsson, Tom, universitetslektor
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap
hscano
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor
hsjono
luguno
Normark, Gun, universitetsadjunkt
ae1469
hsjonol
ac5085
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Språkvetenskap; Retorik; Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Humaniora och religionsvetenskap
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, forskare
Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immiot
impeou
ab4238
ab2755
Palla, Linda, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet
tspepa
Parker, Peter, universitetslektor
Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap
hsenpe
Perez, Enrique, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring; Migration
af2739
luperpe
lusvpe
Persson, Sven, professor
Samhällsvetenskap; Pedagogik; Professionsstudier
ksbope
Petersson, Bo, professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Samhällsvetenskap; Forskning om europa; Migration
ag0725
hslapl
Plantin, Lars, biträdande prefekt/vicedekan/professor
immapo
Popoola, Margareta, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Migration; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Etnologi
af2740
Pull, Emil, doktorand
Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning
lulapa
lujoqv
luaara
Radmann, Aage, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Genus; Migration; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment
hstori
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
hsanro
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hsidru
adliry
lujuro
Rönnbäck, Julia
Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott
hstasa
Salonen, Tapio, vicerektor/professor
ab8702
Sauro, Shannon, professor, biträdande
Samhällsvetenskap; Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv
tschsc
Scholten, Christina, universitetslektor
Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi
lukeso
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande
Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik
immisp
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
imrost
imkrst
Steiner, Kristian, universitetslektor
Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering
ah3384
ksmist
Strange, Michael, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Wto; global governance;
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
hsbesv
ah4140
Svensson, Jakob, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Sociala medier; Politiskt deltagande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsrosv
ac1783
af4832
m09k2714
hsmato
ksdetz
luanva
ksstwe
Westerdahl, Stig, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi
luprwi
imanwi
hso02225
hsmavf
hsslzd
ad7553