MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

SAMHÄLLSVETENSKAP

Forskare kopplade till SAMHÄLLSVETENSKAP.
hsjoal
ae5745
Andersson, Catrine, Studierektor/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer
lujaan
Andersson, Jan Anders, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande
hsdaan
ae0465
Apelmo, Elisabet, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ah4139
Askanius, Tina, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism
luthax
odbjax
Axtelius, Björn, Researcher
Odontologi; Samhällsvetenskap; Epidemiology; Motiverande samtal
lujyba
af4613
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration
af3419
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hsajca
Carlbom, Aje, Programledare/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration
luboca
hsmace
hsjoch
Christensen, Jonas, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng;
hsalch
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap
imcabj
Cuadra, Carin, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete
iminda
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi
hsirdy
Dychawy-Rosner, Irena, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik
hshaeg
Egard, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet
tsanek
lujaek
Ekberg, Jan-Eric, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik
aj2116
Ekstedt, Johan, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration
imheem
Emilsson, Henrik, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration
hf081267
Engström, Alexander, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv
luineri
Eriksson, Inge, Lecturer
Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier
lukjer
ksmaer
Erlandsson, Magnus, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap
luanbe
ai4677
hsmafe
imchfe
adrefo
Forssell, Rebecka, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv
hstofr
af4713
ah6838
ksmage
Gerell, Manne, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap
hspege
Germundsson, Per, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering
lumaer
Grander, Martin, Doktorand/Projektkoordinator
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Sociologi
hso06107
ab2746
Hallberg, Peter, Senior Lecturer
tspoha
ae2160
ifk07065
Hansen, Christina, Doctoral Student
Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi
lusuhe
ksashe
Hedin, Astrid, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; World polity theory; Organization theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations
tsanhs
k3oshe
Hemer, Oscar, Professor
Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska
luanhe
Henningsson-Yousif, Anna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar
ksmihe
tspehi
Hillbur, Per, Prorektor/Professor, Biträdande
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap
kshiho
af5982
Holmqvist, Mona, Professor
Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, Senior Lecturer
Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
hsbein
Ingvad, Bengt, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
adnair
Irastorza, Nahikari, Postdoctoral Research Fellow
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
ai1380
af5393
tsolji
Jingryd, Ola, Senior Lecturer
Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden
luannri
Jobér, Anna, Senior Lecturer
Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap
imchjo
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik
ad7619
hssajo
Johnsdotter, Sara, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
hsbjjo
tskujo
Jönsson, Kutte, Senior Lecturer
imanki
Kirkegaard, Ane, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik
hsinko
ksmikr
hskakr
Kronkvist, Karl, Doktorand/Universitetsadjunkt
Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap
lularla
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel
lf07212
hso07234
ll020973
lubale
Lelinge, Balli, Lecturer
Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling
lupeli
imlili
kf06765
lusuli
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, Senior Lecturer
lumilo
hsjalu
imvilu
Lundberg, Victor, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
lumal1
Lundström, Mats, Senior Lecturer
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik; Genus
hsfima
Magnusson, Finnur, Prefekt/Professor
Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem
ksstma
Marr, Stephen, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur
ag0114
Mars, Annette, Senior Lecturer
Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik
ah5772
Martinez, Carolina, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet
ah2804
ai2663
Matsson, Anneli, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution
lutolu
Mattsson, Torun, Prefekt/Universitetslektor
ksmamc
imjomo
tstoni
Nilsson, Tom, Senior Lecturer
lubino
Nordén, Birgitta, Senior Lecturer
Lärande och undervisnig; Pedagogik; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hscano
Nordgren, Camilla, Studierektor/Universitetslektor
hsjono
luguno
Normark, Gun, Biträdande Prefekt/Universitetsadjunkt
ae1469
hsjonol
luceol
Olsson Jers, Cecilia, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, Researcher
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer
immiot
impeou
ab4238
ab2755
Palla, Linda, Senior Lecturer
Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet; Samhällsvetenskap
tspepa
Parker, Peter, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati
af2739
luperpe
lusvpe
Persson, Sven, Professor
ksbope
Petersson, Bo, Professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration
tschpe
ag0725
hslapl
immapo
Popoola, Margareta, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur
af2740
Pull, Emil, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning
lulapa
lujoqv
luaara
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus; Migration
hstori
Richert, Torkel, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hserri
Righard, Erica, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
imanro
Roald, Anne Sofie, Professor
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge
hsanro
hsinru
Runesson, Ingrid, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hsidru
hstasa
Salonen, Tapio, Vicerektor/Professor
ab8702
Sauro, Shannon, Professor, Biträdande
Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap
tschsc
Scholten, Christina, Senior Lecturer
Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap
tsjosi
Sixtensson, Johanna, Lecturer
Genus; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbanforskning; Flickforskning
lukeso
Sonesson, Kerstin, Professor, Biträdande
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immisp
hsansta
Staaf, Annika , Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
imrost
imkrst
Steiner, Kristian, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering
ah3384
ksmist
Strange, Michael, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Wto; global governance;
imbrsu
Suter, Brigitte, Researcher
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
hsbesv
ah4140
Svensson, Jakob, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala medier; Politiskt deltagande
hsrosv
af4832
m09k2714
hsmato
ksdetz
luanva
ah5943
Weber, Magnus, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis
ksstwe
Westerdahl, Stig, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi
luprwi
Widen, Pär, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap
imanwi
hso02225
hsmavf
hsslzd
ad7553
adjoab
Åberg, John, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter
ai3285