MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

SAMHÄLLSVETENSKAP

Forskare kopplade till SAMHÄLLSVETENSKAP.
hsjoal
luliam
Amhag, Lisbeth, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Argumentering; Distansundervisning; Interaktiva webinarier; Nätbaserade dialoger; Nätbaserat lärande; Responsgivning
ae5745
Andersson, Catrine, universitetslektor
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialpolitik; Genus
af4081
lujaan
Andersson, Jan Anders, universitetslektor
Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande; Samhällsvetenskap
ihr07031
hsdaan
Ankarloo, Daniel, universitetslektor
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ac6384
ah4139
Askanius, Tina, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap
luthax
odbjax
Axtelius, Björn, professor/övertandläkare
Odontologi; Samhällsvetenskap; Epidemiology; Motiverande samtal
lujyba
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Migration; Samhällsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship
af3419
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Familjeforskning; Socialt arbete; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hsajca
Carlbom, Aje, docent
Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap
luboca
hsmace
hsjoch
Christensen, Jonas, universitetslektor
Socialforskning, utbildningsvetenskap; internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng; ; Samhällsvetenskap
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Etnicitet
imcabj
Cuadra, Carin, universitetslektor
Säkerhet, osäkerhet, risk, utsatthet, krisberedskap,policy, tillgänglighet, tillit; Samhällsvetenskap
iminda
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Etnografi; Socialt arbete; Migration; Genus; Odontologi
hsirdy
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor
Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik; Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning
hshaeg
Egard, Hanna, universitetslektor
Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsanek
lujaek
Ekberg, Jan-Eric, biträdande prefekt
Samhällsvetenskap; Idrottspedagogik; Idrott
imheem
Emilsson, Henrik, forskare
Migration; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap
luineri
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Europastudier; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap
lukjer
ksmaer
Erlandsson, Magnus, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap
luanbe
Fabri, Anna, universitetsadjunkt
hsmafe
imchfe
ac5790
Fonseca, Claudia, doktorand
Statsvetenskap; Kulturgeografi; Samhällsvetenskap; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko
adrefo
Forssell, Rebecka, doktorand
Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hstofr
af4713
ac5083
Gegner, Harald, doktorand
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst
ksmage
Gerell, Manne, forskare
hspege
Germundsson, Per, docent
Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering
lumaer
Grander, Martin, doktorand
Bostadsforskning; Stadsutveckling; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Sociologi
hso06107
ac5084
ab2746
Hallberg, Peter, biträdande prefekt
tspoha
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Antropologi; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet
lunaha
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Ekologi; Naturvetenskap
lusuhe
ksashe
tsanhs
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning
luanhe
Henningsson-Yousif, Anna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar
ksmihe
tspehi
Hillbur, Per, pro rektor
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem
kshiho
hschho
ac1457
lumaid
Ideland, Malin, professor
Humaniora och religionsvetenskap; Etnologi; Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Genus
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad
Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation
adnair
Irastorza, Nahikari, forskare
International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hselja
Janzon, Ellis
Medicin; Samhällsvetenskap; Kvinnor ; Hjärtinfarkt; Rökning; Fysisk aktivitet; Migration; Kultur; Beteende
af5393
tsolji
Jingryd, Ola, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Pedagogik
imchjo
tsmajo
Johansson, Magnus, enhetschef
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Pedagogik; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap
ad7619
hssajo
Johnsdotter, Sara, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
hsbjjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Afrika (geografiskt forskningsområde); Samhällsvetenskap; Migration
hsinko
ksmikr
hskakr
Kronkvist, Karl, doktorand
Samhällsvetenskap; Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete
immakar
Kärrholm, Mattias, professor
Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur
lularla
hsphla
Lalander, Philip, professor
Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Sociologi; Kriminologi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Genus; Rättssociologi; Migration
hso07234
ll020973
lubale
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt
lupeli
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, universitetslektor
lumilo
imanlu
Lundberg, Anna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Mänskliga rättigheter; Barnkonventionen; Irregulljär migration; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Samhällsvetenskap
lumal1
Lundström, Mats, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor
Sexologi, ungdomar, sexolog, professionalisering, internet, sexualkunskap, intellektuell funktionsnedsättning, heteronormativitet; Samhällsvetenskap; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik
hsfima
Magnusson, Finnur, professor
Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap
ksstma
Marr, Stephen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur
lutolu
ksmamc
imjomo
hssvma
luelni
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, urban sustainable development
tstoni
Nilsson, Tom, universitetslektor
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap
hscano
Nordgren, Camilla, universitetslektor
hsjono
luguno
Normark, Gun, universitetsadjunkt
ae1469
hsjonol
ac5085
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Retorik
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, forskare
Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immiot
impeou
ab4238
ab2755
Palla, Linda, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet
tspepa
Parker, Peter, universitetslektor
Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap
hsenpe
Perez, Enrique, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring; Migration
af2739
luperpe
lusvpe
Persson, Sven, professor
Samhällsvetenskap; Pedagogik; Professionsstudier
ksbope
ag0725
hslapl
immapo
Popoola, Margareta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Etnologi; Migration; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap
af2740
Pull, Emil, doktorand
Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning
lulapa
lujoqv
luaara
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Genus; Migration; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment
hstori
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
hsanro
hsinru
hsidru
adliry
lujuro
Rönnbäck, Julia
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet
hstasa
ab8702
Sauro, Shannon, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv
tschsc
Scholten, Christina, universitetslektor
Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi
lukeso
Sonesson, Kerstin, biträdande professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap; Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik
immisp
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad
imrost
imkrst
Steiner, Kristian, docent
Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering
ah3384
ksmist
Strange, Michael, docent
Samhällsvetenskap; Wto; global governance;
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
hsbesv
ah4140
Svensson, Jakob, docent
Samhällsvetenskap; Sociala medier; Politiskt deltagande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsrosv
ac1783
af4832
m09k2714
hsmato
ksdetz
luanva
ksstwe
Westerdahl, Stig, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi
luprwi
imanwi
hso02225
hsmavf
hsslzd
ad7553