MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

SAMHÄLLSVETENSKAP

Forskare kopplade till SAMHÄLLSVETENSKAP.
hsjoal
m11p2714
Anderlini, Michel, Doctoral Student
ae5745
Andersson, Catrine, Reader
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer
lujaan
Andersson, Jan Anders, Timlärare
Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande
aj7294
ae2965
ihr07031
lutoan
Andersson, Torbjörn, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott; Samhällsvetenskap
hsdaan
ae0465
Apelmo, Elisabet, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ah4139
Askanius, Tina, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Medie-och kommunikationsvetenskap
luthax
lujyba
af4613
ad3914
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet
ab5637
af3419
lufrbj
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Praktinära forskning; Utsatta barn och familjer; Den sociala barnavården; Normer och värderingar; Klientskap; Parenting; Barn till frihetsberövade föräldrar
hsajca
Carlbom, Aje, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration
hsmace
ab6791
hsjoch
Christensen, Jonas, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng;
hsalch
Chrysoulakis, Alberto, Doktorand/Universitetsadjunkt
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet
imcabj
Cuadra, Carin, Bitr/Vice Prefekt/Professor
Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Socialvetenskap; Socialvetenskap
iminda
ad1702
Daudi, Aurélien, Doctoral Student
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi
hshaeg
Egard, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet
ah5595
lujaek
Ekberg, Jan-Eric, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik
aj2116
Ekstedt, Johan, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration
imheem
Emilsson, Henrik, Researcher
Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration
hf081267
Engström, Alexander, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv; Otrygghet
luineri
Eriksson, Inge, Lecturer
Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier
lukjer
ai7071
Eriksson, Peter, Doctoral Student
Migrationshistoria; Sociala rörelser; Samhällsvetenskap; Migration; Socialhistoria; Arkivvetenskap; Kulturarvsstudier; Invandring; Modern historia; Integration; Politisk historia; Utbildning; Mångkultur; Humaniora och religionsvetenskap
ksmaer
Erlandsson, Magnus, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap
luanbe
ai4677
hsmafe
imchfe
ad3911
Fingalsson, Rebecka, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Sociologi; Genusvetenskap
ac5790
Fonseca, Claudia, Postdoktor
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko
adrefo
Forssell, Rebecka, Postdoktor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv
hstofr
af4713
ac5083
Gegner, Harald, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Forskningscirklar; Samverkan mellan lärosäten och praktik
ah6838
ksmage
Gerell, Manne, Reader
Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap
hspege
Germundsson, Per, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering
lumaer
aj7352
hso06107
ah1480
lumaha
Hajer, Maaike, Visiting Professor
ab2746
Hallberg, Peter, Enhetschef/Universitetslektor
tspoha
ae2160
ifk07065
Hansen, Christina, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Naturvetenskap; Ekologi; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik
lusuhe
ksashe
Hedin, Astrid, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations
tsanhs
k3oshe
Hemer, Oscar, Professor
Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska
ksmihe
Herbert, Mikaela, Doctoral Student
tspehi
Hillbur, Per, Prorektor/Professor, Biträdande
Utbildningsvetenskap; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem; Kulturgeografi, ekonomisk geografi
aj6741
luylho
hschho
aj7292
ac1457
Hutcheson, Derek, Senior Lecturer
Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
aj9402
Håkansson, Calle, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Forskning om europa; eu:s utrikes- och säkerhetspolitik
k3anha
Høg Hansen, Anders, Senior Lecturer
lumaid
Ideland, Malin, Professor
Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet
hsbein
Ingvad, Bengt, Senior Lecturer
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hskaper
adnair
Irastorza, Nahikari, Postdoctoral Research Fellow
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
ai1380
aj3573
Jensen, Tina Gudrun, Researcher
Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing
tsolji
Jingryd, Ola, Senior Lecturer
Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden
imchjo
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap
hssajo
Johnsdotter, Sara, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
hsbjjo
ag5585
Johnsson, Christina, Enhetschef/Universitetslektor
Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering, professionsutbildning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
aj3843
tskujo
Jönsson, Kutte, Professor, Biträdande
tssajo
aj6987
imanki
Kirkegaard, Ane, Senior Lecturer
Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik; Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier
hsinko
ksmikr
hskakr
Kronkvist, Karl, Doktorand/Universitetsadjunkt
Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap
lularla
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar
lf07212
hso07234
ll020973
lubale
Lelinge, Balli, Lecturer
Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling
lupeli
Lilja, Peter, Universitetslektor/Prefekt
imlili
kf06765
lusuli
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, Senior Lecturer
lumilo
hsjalu
aj2339
Lundberg, Janna, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Etnografi; Elitskoleforskning; Samhällskunskapsämnets didaktik; Alienation
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
imvilu
Lundberg, Victor, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap
imjolu
lumal1
Lundström, Mats, Senior Lecturer
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning
hsfima
Magnusson, Finnur, Professor
Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem
ksstma
Marr, Stephen, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Diy urbanism, climate change adaptation, comparative urbanism
ag0114
Mars, Annette, Senior Lecturer
Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik
ah5772
Martinez, Carolina, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens
ah2804
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research
ai2663
Matsson, Anneli, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution
lutolu
Mattsson, Torun, Prefekt/Universitetslektor
ksmamc
aj6990
imjomo
aj6304
ad5698
tstoni
Nilsson, Tom, Senior Lecturer
lubino
Nordén, Birgitta, Senior Lecturer
It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; Transdisciplinärt lärande; Pedagogik; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hscano
Nordgren, Camilla, Senior Lecturer
hsjono
luguno
Normark, Gun, Bitr/Vice Prefekt/Universitetsadjunkt
ae1469
Norstedt, Maria, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinderforskning; Arbetslivsforskning; Feministisk teori; Institutionell etnografi
ah5721
af5982
Olander, Mona, Professor
Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap
hsjonol
ai7044
Olsson, Tobias, Prodekan/Professor
luceol
Olsson Jers, Cecilia, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, Reader
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer
impeou
ab4238
ab2755
Palla, Linda, Reader
Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola; Flerspråkighet; Bedömning; Pedagogik; Samhällsvetenskap
tspepa
Parker, Peter, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati
af2739
lusvpe
Persson, Sven, Seniorprofessor
lutope
ksbope
Petersson, Bo, Professor
Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap
tschpe
ag0725
hslapl
immapo
Popoola, Margareta, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur
af4814
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap
af2740
Pull, Emil, Lecturer
Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning
lulapa
ai6955
Qi, Haodong, Postdoktor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Demography, economics, public finance, data science, social policy
luaara
hstori
hserri
Righard, Erica, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
imperi
imanro
Roald, Anne Sofie, Professor
Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge
aj5931
Roelofs, Kim, Doctoral Student
Urbana studier; Kultur analys; Etnografi; Genus; Samhällsvetenskap
hsanro
hsinru
hsidru
ab2388
m10k0577
Safrankova, Camilla, Doctoral Student
Utbildning i naturvetenskap; Genus; Friluftsliv; Svenskhet; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap
hstasa
ah6019
ai6027
ab8702
Sauro, Shannon, Professor, Biträdande
Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap
ai5996
Schindele, Anna-Chuchu, Doctoral Student
Socialt arbete, hälsosociologi, folkhälsa ; Samhällsvetenskap
tschsc
Scholten, Christina, Professor, Biträdande
Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap
lusoah
ae7943
Sebhatu, Rahel Weldeab, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Postkolonial teori; Postkolonial feminism; Kritiska säkerhetsstudier; Diplomati; Kritisk utvecklingsteori; Africa-eu relationer
lumase
Serder, Margareta, Vicedekan/Universitetslektor
Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Samhällsvetenskap
aj5989
Sjögren, Hanna, Universitetslektor, Biträdande
Miljö och hållbar utveckling; Antropocen; Barndom; Människa-djurrelationer; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Genus; Fokusgrupper; Feministisk teori; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Skolval
lukeso
Sonesson, Kerstin, Professor, Biträdande
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immisp
hsansta
imrost
imkrst
Steiner, Kristian, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering
ah3384
ksmist
Strange, Michael, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Wto; global governance;
imbrsu
Suter, Brigitte, Enhetschef/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
hsrosv
af4832
m09k2714
hsmato
kshatr
Tran, Hoai Anh, Senior Lecturer
Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap
ah2750
ksdetz
ai7028
Wærp, Eline, Doctoral Student
Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme; Samhällsvetenskap
luanva
ai7077
Wallengren Lynch, Michael, Universitetslektor, Biträdande
hszova
Vasiljevic, Zoran, Studierektor/Universitetslektor
ah5943
Weber, Magnus, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis
aj6988
Wessels, Josepha, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Miljö och hållbarhetsstudier; Kommunikation för utveckling
ksstwe
Westerdahl, Stig, Professor
Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi
luprwi
Widen, Pär, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ
imanwi
tsbivi
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Företagsekonomi, bostäder, marknader
hso02225
Wågby, Angelica, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Barn; Delaktighet; Fenomenologi; Barndomsstudier; Familjeforskning; Sociologi; Genus; Socialpolitik
hsmavf
hsslzd
ad7553
adjoab
Åberg, John, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter
lujoak
ai3285