MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Socialvetenskap

Forskare kopplade till Socialvetenskap.
ab2790
hsmafe
imchfe
hstofr
ag5683
Gkouskos, Dimitrios, Postdoktor
Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap; User experience design research
kskagr
hsbein
Ingvad, Bengt, Senior Lecturer
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap
hsbjjo
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel
imlili
hssvli
lulova
hsjalu
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
hslapl
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur
lujoqv
hsanro
ah6374
Smedberg, Alicia, Doctoral Student
hsansta
hso02225