MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Socialvetenskap

Forskare kopplade till Socialvetenskap.
ac6384
ab2790
hsmafe
imchfe
hstofr
ac5083
Gegner, Harald, doktorand
Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Samhällsvetenskap
ag5683
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor
User experience design research; Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap
kskagr
ac1457
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Socialt arbete; Socialvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap
tsmajo
Johansson, Magnus, enhetschef
Samhällsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbjjo
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, professor
Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Samhällsvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Genus; Migration
imlili
hssvli
ac5085
hslapl
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Migration; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Etnologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap
lujoqv
hsanro
ab2388
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad
ac1783
hso02225