MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pedagogik

Forskare kopplade till Pedagogik.
lujuba
Balldin, Jutta, universitetslektor
Barndomsgeografi; Barns rättigheter; Pedagogik
lulabo
hsmace
lumaen
Enö, Mariann, universitetslektor
hspegu
lunaha
luylho
af5982
Holmqvist, Mona, professor
Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Pedagogik
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Pedagogik; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Sociologi
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning
lf07212
ll020973
lumale
Leijon, Marie, universitetslektor
lupeli
Lilja, Peter, universitetslektor
kf06765
tshelu
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt
Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation
ag0114
Mars, Annette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Pedagogik; Musikpedagogik
tsbeni
ac1376
Norefalk, Christian, doktorand
Utbildningsfilosofi; Pedagogik
lusvpe
Persson, Sven, professor
Pedagogik; Professionsstudier; Samhällsvetenskap
lumrsj
Sjöblom, Marie, doktorand
Matematikdidaktik; Pedagogik; Utbildningsvetenskap
ai2932
Smithberger, Susanne, doktorand
Pedagogik; Läsförståelse, unga vuxna, läroplansteori, diskursanalys
luanva
luhavi
Viggosson, Haukur, universitetslektor