MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pedagogik

Forskare kopplade till Pedagogik.
lujuba
Balldin, Jutta, Senior Lecturer
Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter
lulabo
hsmace
hspegu
luylho
af5982
Holmqvist, Mona, Professor
Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap
luannri
Jobér, Anna, Senior Lecturer
Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap
lf07212
ll020973
lumale
Leijon, Marie, Senior Lecturer
ll050466
lupeli
kf06765
lumilo
tshelu
Lucander, Henriette, Programledare/Universitetsadjunkt
Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation
ag0114
Mars, Annette, Senior Lecturer
Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik
tsbeni
ll070353
Nilsson Sjöberg, Mattias, Doctoral Student
Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk-emancipatorisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies; Psykiatrisering/psykopatologisering
ac1376
Norefalk, Christian, Doctoral Student
Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi
lusvpe
Persson, Sven, Professor
lumrsj
Sjöblom, Marie, Doctoral Student
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik
ai2932
Smithberger, Susanne, Doctoral Student
Läsförståelse, unga vuxna, läroplansteori, diskursanalys; Pedagogik
luanva
ai6528
Wennås Brante, Eva, Senior Lecturer
Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande
luhavi
Viggosson, Haukur, Senior Lecturer