MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ämnesdidaktik

Forskare kopplade till Ämnesdidaktik.
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi
luylho
luleka
Karlsson, Leif, Senior Lecturer
lubino
Nordén, Birgitta, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik
ag1925
Olander, Clas, Professor, Biträdande
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande
ac3031
Ryan, Ulrika, Lecturer
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik
ac6389
Schubert, Per, Senior Lecturer
Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik
lujesj
Sjöström, Jesper, Professor, Biträdande
Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering
af2319
Walldén, Robert, Universitetslektor, Biträdande
Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion
ai6528
Wennås Brante, Eva, Senior Lecturer
Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande