MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Psykologi

Forskare kopplade till Psykologi.
hsmaen
Englander, Magnus, universitetslektor
Fenomenologi; Kvalitativ forskningsmetod; Psykologi; Socialt arbete;
tssajo
Jönsson, Sandra, prefekt/universitetslektor
ah2804
imtumu
Muhonen, Tuija, professor
Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv
lubiri
Riddersporre, Bim, prodekan/universitetslektor
Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan
af4703
m09k2714
hsmavf