MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Socialantrolopologi/etnografi

Forskare kopplade till Socialantrolopologi/etnografi.
ksmabe
hschca
hstofr
kshiho
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar
lf07212
impeou
ab2388
Rämgård, Margareta, Senior Lecturer
Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Äldre och åldrande
ah6374
Smedberg, Alicia, Doctoral Student
ah6435