MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Etnografi

Forskare kopplade till Etnografi.
ab4669
Djampour, Pouran, Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi
ad4112
lf061059
hstofr
ab2898
Frölich, Emilia, Doctoral Student
Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning
ac2624
Herz, Marcus, Senior Lecturer
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
ai7037
Neergaard, Maja, Postdoktor
Samhällsvetenskap; Kulturgeografi; Urbana studier; Planeringsteori; Vetenskapsteori; Etnografi
impeou
ag0725
aj5931
Roelofs, Kim, Doctoral Student
Urbana studier; Kultur analys; Etnografi; Genus; Samhällsvetenskap