MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Socialt arbete

Forskare kopplade till Socialt arbete.
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hschca
hsmace
ab6791
ab4669
Djampour, Pouran, Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi
hsmafe
hstofr
hso06107
ac2624
Herz, Marcus, Senior Lecturer
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
hsbein
Ingvad, Bengt, Senior Lecturer
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbjjo
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel
imlili
hssvli
hsjalu
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
ad5698
ll070353
Nilsson Sjöberg, Mattias, Doctoral Student
Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk-emancipatorisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies; Psykiatrisering/psykopatologisering
hskeno
hscano
Nordgren, Camilla, Studierektor/Universitetslektor
hsjono
ag0725
hslapl
hsanro
hsinru
hsbesv
m09k2714
hso02225