MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Socialt arbete

Forskare kopplade till Socialt arbete.
ac6384
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor
Familjeforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hschca
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Etnografi; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Odontologi; Migration; Genus
hsmafe
hstofr
ac5083
Gegner, Harald, doktorand
Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst
ac2624
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Socialt arbete; Socialvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap
hsbjjo
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, professor
Ungdomsforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Rättssociologi; Kriminologi; Sociologi; Migration; Genus
imlili
hssvli
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetsadjunkt
Sociologi; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialt arbete
hscano
Nordgren, Camilla, universitetslektor
hsjono
ac5085
ag0725
hslapl
hsanro
hsinru
hsbesv
ac1783
m09k2714
hso02225