MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ungdomsforskning

Forskare kopplade till Ungdomsforskning.
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar
lujolu
ah2804
af0342
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning