MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kriminologi

Forskare kopplade till Kriminologi.
ihr07031
hsalch
Chrysoulakis, Alberto, universitetsadjunkt
ksmage
Gerell, Manne, universitetsadjunkt
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, postdoktor
hsinko
hskakr
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt
Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap
hsphla
Lalander, Philip, professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar
ah1953
hscame
Mellgren, Caroline, universitetslektor
Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet
hsevni
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor
hsklsv
hsmato
hsmavf