MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sociologi

Forskare kopplade till Sociologi.
adroah
Ahlstrand, Roland, universitetslektor
Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar; Sociologi; Arbetsvetenskap
hsjoal
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor
Samhällsvetenskap; Äktenskap; Sexualitet; Queer; Socialpolitik; Sociologi; Genus
immaap
Appelqvist, Maria, universitetslektor
Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande
ksmabe
hschca
hsmace
ai6168
Ennerberg, Elin, postdoktor
Sociologi; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik; Socialpolitik
lumaen
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Genus; Sociologi; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Samtidshistoria
lumaer
Grander, Martin, doktorand/projektkoordinator
Bostadsforskning; Stadsutveckling; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Sociologi
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Sociologi; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapens didaktik
ad7619
hsinko
hsoskr
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi
hsphla
Lalander, Philip, professor
Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Migration; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Genus
imlili
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Sociologi; Genus; Etnicitet; Arbetsvetenskap; Sociala innovationer; Migration; Socialt arbete; Socialvetenskap; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap
hsjono
ae1469
ac5085
af0342
ai6027
lumist
af4832
imfrwi
Wikstrand, Frida, universitetslektor
Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap; Teknik och social förändring; Sociologi; Genus
hso02225