MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sociologi

Forskare kopplade till Sociologi.
hsjoal
ae5745
Andersson, Catrine, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer
immaap
Appelqvist, Maria, Senior Lecturer
Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande
ksmabe
hsmace
ai6168
Ennerberg, Elin, Postdoktor
Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik
ab2898
Frölich, Emilia, Doctoral Student
Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning
lumaer
Grander, Martin, Researcher
Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Sociologi
luannri
Jobér, Anna, Senior Lecturer
Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap
ad7619
hsinko
hsoskr
Krantz, Oskar, Senior Lecturer
Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel
imlili
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
hsjono
ae1469
Norstedt, Maria, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Institutionell etnografi; Arbetslivsforskning
af0342
ai6027
lumist
af4832
imfrwi
Wikstrand, Frida, Senior Lecturer
Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap
hso02225