MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Forskare kopplade till Kulturgeografi, ekonomisk geografi.
kshebo
tspehi
Hillbur, Per, Prorektor/Professor, Biträdande
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap
ag5481
Liu, Ju, Senior Lecturer
ksdeni
Nilsson, Désirée, Senior Lecturer
Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling
tschsc
Scholten, Christina, Senior Lecturer
Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap
af4832