MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

MATEMATIK

Forskare kopplade till MATEMATIK.
luanand
Andersson, Annica, professor, biträdande
Pedogik; Matematik
ctjabl
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor
lulade
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt
Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lucese
Segerby, Cecilia, universitetslektor
Matematik; Läsa och skriva
luanwe
Wernberg, Anna, universitetslektor
Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin