MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

NATURVETENSKAP

Forskare kopplade till NATURVETENSKAP.
hsthar
lupebe
ctjabl
Blomqvist, Jakob, Programledare/Universitetslektor
ai3658
ae0614
Cardenas, Marité, Professor
Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tda07051
ab2910
Ekelund, Nils, Professor
Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster
tsjoek
hszael
hsjoen
Engblom, Johan, Prefekt/Professor
ksgoew
hsmafa
Falk, Magnus, Universitetslektor, Biträdande
hsanla
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi
tsalia
Iantchenko, Alexei, Professor
Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luanja
Jakobsson, Anders, Professor
Naturvetenskap; Pedagogik
hsviko
ah2789
ag5805
tsebli
Lisberg Jensen, Ebba, Senior Lecturer
Humanekologi; Humaniora och religionsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humanekologi, ekologisk antropologi, miljörättvisa, ekologisk läskunnighet
lubino
Nordén, Birgitta, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Pedagogik; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande
aj7318
ab8456
lumase
Serder, Margareta, Vicedekan/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik
hssesh
lukeso
Sonesson, Kerstin, Professor, Biträdande
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsjaso
ah3072
Valetti, Sabrina, Universitetslektor, Biträdande
Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers; Naturvetenskap; Pharmaceutical technology
hsveve
Vejzovic, Vedrana, Senior Lecturer
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap