MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

NATURVETENSKAP

Forskare kopplade till NATURVETENSKAP.
hscatal
hsthar
lupebe
Bengtsson, Peter, universitetslektor
hssebj
ctjabl
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor
ai3658
ae0614
Cardenas, Marité, forskare
Naturvetenskap; Soft condensed matter; Life sciences; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Biologi; Yt- och kolloidkemi
ab2910
Ekelund, Nils, prefekt/professor
Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Naturvetenskap
tsjoek
Ekman, Jörgen, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hszael
hsjoen
ksgoew
hsmafa
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Naturvetenskap; Ämnesdidaktik; Ekologi; Miljöundervisning; Samhällsvetenskap
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Matematik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luanja
Jakobsson, Anders, professor
Naturvetenskap; Pedagogik
tsleka
hsviko
af4045
Maric, Selma, postdoktor
Naturvetenskap; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem; Fysik; Kemi; Biologi; Kemi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Utbildningsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Ämnesdidaktik
ad7920
ab8456
hssesh
lukeso
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande
Naturvetenskap; Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsjaso
hsyazn
Znamenskaya, Yana, forskare
Kemi; Biokemi; Medicin; Biokemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Naturvetenskap; Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition