MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

NATURVETENSKAP

Forskare kopplade till NATURVETENSKAP.
hsthar
lupebe
hssebj
ctjabl
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor
ai3658
ae0614
Cardenas, Marité, forskare
Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biologi; Naturvetenskap; Soft condensed matter; Life sciences; Neutron reflectometri; Neutron spridning
ab2910
Ekelund, Nils, prefekt/professor
Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Naturvetenskap; Biologi
tsjoek
Ekman, Jörgen, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hszael
hsjoen
ksgoew
hsmafa
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Naturvetenskap; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Ekologi; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Matematik; Naturvetenskap
luanja
Jakobsson, Anders, professor
Naturvetenskap; Pedagogik
tsleka
hsviko
af4045
Maric, Selma, postdoktor
Naturvetenskap; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem; Kemi; Fysik; Biologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Kemi
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskap
ad7920
ab8456
hssesh
lukeso
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap; Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik
hsjaso
hsyazn
Znamenskaya, Yana, forskare
Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Medicin; Biokemi; Kemi; Naturvetenskap; Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition