MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

NATURVETENSKAP

Forskare kopplade till NATURVETENSKAP.
hscatal
hsthar
lupebe
Bengtsson, Peter, universitetslektor
hssebj
ctjabl
lutobu
ae0614
Cardenas, Marité, forskare
Biologi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Soft condensed matter; Life sciences; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi
ab2910
Ekelund, Nils, prefekt
Naturvetenskap; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Biologi
tsjoek
hsjoen
ksgoew
tsheha
Hartman, Henrik, universitetslektor
Naturvetenskap; Atomfysik; Atomär astrofysik
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskap; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Ekologi
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Naturvetenskap; Matematik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luanja
Jakobsson, Anders, professor
Naturvetenskap; Pedagogik
tsleka
hsviko
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Naturvetenskap; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ad7920
hstaru
ab8456
hssesh
hsjaso