MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Molekylär biofysik

Forskare kopplade till Molekylär biofysik.
ak4743
Roosen-Runge, Felix, Universitetslektor, Biträdande
Mjuka material; Proteiner: växelverkan, dynamik och aggregering; Ljus-, neutron- och röntgenspridning; Coarse-grained modeling; Fysikalisk kemi; Fysik; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kondenserade materiens fysik; Molekylär biofysik