MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Biologi

Forskare kopplade till Biologi.
lutobu
ae0614
Cardenas, Marité, Professor
Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences
ab2910
Ekelund, Nils, Professor
Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster
hszael
af4045
Maric, Selma, Postdoktor
Naturvetenskap; Fysik; Kemi; Biologi; Kemi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem