MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Forskare kopplade till Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur.
aj7294
ae2087
kskagr
tsanly
tspeth
Palm, Peter, Senior Lecturer
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering
ksmape
Persson, Mats, Senior Lecturer
Byggproduktionsteknik; Byggnadsteknik; Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kusterosion; Miljöteknik