MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Forskare kopplade till Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur.
kskagr
immakar
Kärrholm, Mattias, professor
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap
tsanly
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt
tspeth
Palm, Peter, universitetslektor
Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering
ksmape
kstowi