MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

MEDICIN

Forskare kopplade till MEDICIN.
hscatal
hscaal
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Invärtesmedicin; Medicin; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället
hsthar
hschba
Bahtsevani, Christel, universitetslektor
Medicin; Evidensbaserad vård; Vårdvetenskap
hsmare
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, biträdande prefekt
Medicin; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn
lutobu
hsancar
Carlsson, Anna, universitetslektor
Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning
odjuda
hsevel
hszael
hsjoen
hshaer
hshafi
hsangj
hspegu
hspehe
hsanhol
Holst Hansson, Annette
Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Medicin; Onkologi; Familjefokuserad omvårdnad; Strålbehandling
af4839
m11k8050
Hylén, Mia, doktorand/doctoral researcher
hsewid
hsjema
hselja
Janzon, Ellis
Medicin; Kvinnor ; Hjärtinfarkt; Rökning; Fysisk aktivitet; Migration; Kultur; Beteende; Samhällsvetenskap
oddajo
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad
hschwa
Kumlien, Christine, professor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Kirurgisk forskning; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering
odlili
Lindh, Liselott, professor/övertandläkare
Gränsytefenomen i munhålan; Saliv och pellikel; Barriärfunktion salivfilmer; Muntorra patienter; Saliversättingsmedel; Sårläkning; Zirkonia; Overdentures; Implantat; Fasta broar; Medicin; Odontologi; Biomaterial; Oral protetik
af4507
ab2389
af3895
Rezende, Rainde, doktorand/doctoral researcher
hstosa
Sandberg, Tove, universitetslektor
Medicin; Övrig biologi; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer; Medicinsk cellbiologi; Medicinsk mikrobiologi
ab8456
ae8662
hsmaste
ah2153
Sundström, Malin, doktorand
hschsu
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor
imkyth
hsamwa
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor
Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Medicin
odclwi
Wickström, Claes, universitetslektor
lujevi
hsslzd
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Medicin
hsmaos
Östman, Margareta , professor
Medicin; Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Psykiatri; Socialmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället