MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

MEDICIN

Forskare kopplade till MEDICIN.
hscatal
odalal
Alenezi, Ali Ayed Fahed, postdoktor
Odontologi; Medicin; Implantat
hscaal
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Invärtesmedicin; Medicin; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
hsthar
hschba
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor
Vårdvetenskap; Medicin; Evidensbaserad vård
hsmare
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Medicin; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta
lutobu
hsancar
Carlsson, Anna, universitetslektor
Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning
odjuda
hsevel
hszael
hsjoen
hshaer
hshafi
hsangj
hspegu
hspehe
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Medicin; Onkologi; Familjefokuserad omvårdnad; Strålbehandling
af4839
Hommel, Ami, universitetslektor
m11k8050
hsewid
hsjema
hselja
Janzon, Ellis
Medicin; Kvinnor ; Hjärtinfarkt; Rökning; Fysisk aktivitet; Migration; Kultur; Beteende; Samhällsvetenskap
oddajo
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad
hschwa
Kumlien, Christine, professor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Kirurgisk forskning; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering
odlili
Lindh, Liselott, professor/övertandläkare
Gränsytefenomen i munhålan; Saliv och pellikel; Barriärfunktion salivfilmer; Muntorra patienter; Saliversättingsmedel; Sårläkning; Zirkonia; Overdentures; Implantat; Fasta broar; Medicin; Biomaterial; Oral protetik; Odontologi
af4507
ab2389
af3895
hstosa
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor
Medicin; Övrig biologi; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer; Medicinsk cellbiologi; Medicinsk mikrobiologi
ab8456
ae8662
hsmaste
ah2153
hschsu
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor
imkyth
hsamwa
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Medicin
odclwi
Wickström, Claes, universitetslektor
lujevi
hsslzd
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Medicin
hsmaos
Östman, Margareta
Medicin; Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Psykiatri; Socialmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället