MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

MEDICIN

Forskare kopplade till MEDICIN.
hscaal
Alm-Roijer, Carin, Prefekt/Universitetslektor
odpeal
Alstergren, Per, Professor/Övertandläkare/Prodekan
ai6151
Andersson, Lars, Seniorprofessor
Odontologi; Medicin; Traumatology; Traumatologi
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, Senior Lecturer
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
hsthar
hschba
Bahtsevani, Christel, Vicedekan/Universitetslektor
Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin
hsmare
Bengtsson, Mariette, Docent/Studierektor
Medicin; Säker vård; Omvårdnad ; Vårdvetenskap; Pedagogik
hssebj
aj6287
Bodin, Maja, Postdoktor
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus
hsinab
Bolmsjö, Ingrid, Seniorprofessor
Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, Professor, Biträdande/Bitr/Vice Prefekt
lutobu
ae0614
Cardenas, Marité, Professor
Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden
odjuda
ah5595
hsevel
hszael
hsjoen
Engblom, Johan, Prefekt/Professor
hshaer
Eriksson, Håkan, Professor
Adjuvant; Vaccin; Immunologi; Medicin; Inflammation
ag1777
aj3623
Fhager, Johan, Doctoral Student
Psykisk hälsa ; Psykosomatik; Psykologi; Psykiatri; Sociologi; Medicin; Vårdvetenskap
hsangj
hspegu
hsanla
ah1480
af4839
Hommel, Ami, Professor
hsewid
hskaper
hsgais
hsjema
oddajo
Jönsson, Daniel, Universitetslektor, Adjungerad
hschwa
Kumlien, Christine, Professor
Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad
af4507
ab2389
ad3341
Mårdhed, Emma, Lecturer
hf06556
Rosvall, Annica, Doktorand/Universitetsadjunkt
ab2388
ab8456
ae5124
Sjögran, Lotta, Doktorand/Universitetsadjunkt
ae8662
ag4683
hsmaste
hschsu
Sunnqvist, Charlotta, Reader
Psykisk hälsa; Psykiatri; Psykiatrisk omvårdnad; Tidsgeografi; Vårdvetenskap; Medicin
ag1385
Tham, Kerstin, Vice-Chancellor
Medicin; Medicin; Arbetsterapi ; Aktivitetsvetenskap; Rehabilitering efter stroke; Fenomenologi; Interventionsstudier
imkyth
hsamwa
hsveve
Vejzovic, Vedrana, Senior Lecturer
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap
hsanwe
Wennick, Anne, Senior Lecturer
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning
odclwi
lujevi
hsslzd
hskaor
Örmon, Karin, Senior Lecturer
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa