MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anestesiologi och intensivvård

Forskare kopplade till Anestesiologi och intensivvård.
m11k8050
Hylén, Mia, Doctoral Student
Anestesiologi och intensivvård; Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning