MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN

Forskare kopplade till TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN.
hsjoal
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, Senior Lecturer
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
luthax
odhabe
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration
ab5637
af3419
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, Biträdande Prefekt/Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hselca
Carlson, Elisabeth, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi
hsmace
ab6791
iminda
ab2790
hshaeg
Egard, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet
tsanek
aj2116
Ekstedt, Johan, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration
hsevel
ae0878
Engberg, Maria, Enhetschef/Universitetslektor
luineri
Eriksson, Inge, Lecturer
Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier
ksgoew
ai4677
imchfe
adrefo
Forssell, Rebecka, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv
ah6838
hso06107
ae2160
af4768
ifk07065
Hansen, Christina, Doctoral Student
Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik
ah8730
hspehe
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, Professor
; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora
k3oshe
Hemer, Oscar, Professor
Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska
tspehi
Hillbur, Per, Prorektor/Professor, Biträdande
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap
k3pehi
Hillgren, Per-Anders, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, Senior Lecturer
Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
k3anha
Høg Hansen, Anders, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development
tsalia
Iantchenko, Alexei, Professor
Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbein
Ingvad, Bengt, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete
adnair
Irastorza, Nahikari, Postdoctoral Research Fellow
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
tsolji
Jingryd, Ola, Senior Lecturer
Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap
hssajo
Johnsdotter, Sara, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
lufajo
m10k5501
aj1213
hsinko
ag6233
lf07212
hso07234
af4401
lubodli
imlili
kf06765
lusuli
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, Senior Lecturer
lumal1
Lundström, Mats, Senior Lecturer
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning
af4507
ah2804
ai2663
Matsson, Anneli, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, Senior Lecturer
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
luelni
Nilsson, Elisabet M, Senior Lecturer
Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap
lubino
Nordén, Birgitta, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Pedagogik; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande
lupiny
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, Researcher
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer
impeou
ag5656
Pederson, Thomas, Professor
Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.
hskape
tschpe
ag0725
immapo
Popoola, Margareta, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.
lujoqv
luaara
k3pera
Ragnerstam, Petra, Enhetschef/Universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv
hserri
Righard, Erica, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
imperi
lumaru
Rubin, Maria, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research
hsinru
Runesson, Ingrid, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hsidru
m10k0577
Safrankova, Camilla, Doctoral Student
Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Integration; Utbildning i naturvetenskap; Genus
kskasa
Sarsenov, Karin, Senior Lecturer
Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsjosi
Sixtensson, Johanna, Lecturer
Genus; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbanforskning; Flickforskning
ah6374
Smedberg, Alicia, Doctoral Student
lukeso
Sonesson, Kerstin, Professor, Biträdande
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immisp
imrost
hsmaste
ah3384
imbrsu
Suter, Brigitte, Researcher
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
ah4140
Svensson, Jakob, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala medier; Politiskt deltagande
tschso
Sörensen, Charlotte, Lecturer
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap
hsmato
ksdetz
hsamwa
luprwi
Widen, Pär, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap
hsmavf
hsslzd
hskaor
Örmon, Karin, Senior Lecturer
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad