MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN

Forskare kopplade till TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN.
hsjoal
ae2965
ihr07031
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, Senior Lecturer
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
luthax
odhabe
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet
ab5637
af3419
aj6287
Bodin, Maja, Postdoktor
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, Professor, Biträdande/Bitr/Vice Prefekt
odsubr
Brogårdh-Roth, Susanne, Universitetslektor/Övertandläkare
Odontologi; För tidigt födda barn; Munhälsorelaterad livskvalitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Oral hälsopromotion
ae0614
Cardenas, Marité, Professor
Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hselca
Carlson, Elisabeth, Professor
Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi
hsmace
odhech
iminda
ab2790
hshaeg
Egard, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet
tsanek
ah5595
aj2116
Ekstedt, Johan, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration
hsevel
ae0878
Engberg, Maria, Enhetschef/Universitetslektor
Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Digital humaniora; Informationsteknik; Designvetenskap; Medie och kommunikationsvetenskap; Konstnärlig forskning; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Augmented och virtual reality teknik och medier
luineri
Eriksson, Inge, Lecturer
Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier
ksgoew
ai4677
imchfe
ad3911
Fingalsson, Rebecka, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Sociologi; Genusvetenskap
adrefo
Forssell, Rebecka, Postdoktor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv
ah6838
hso06107
ah1480
lumaha
Hajer, Maaike, Visiting Professor
ae2160
af4768
ifk07065
Hansen, Christina, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi
ah8730
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, Professor
; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap
k3oshe
Hemer, Oscar, Professor
Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska
ksmihe
Herbert, Mikaela, Doctoral Student
tspehi
Hillbur, Per, Prorektor/Professor, Biträdande
Innovationssystem; Utbildningsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling
k3pehi
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, Senior Lecturer
Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
k3anha
Høg Hansen, Anders, Senior Lecturer
tsalia
Iantchenko, Alexei, Professor
Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Matematik; Naturvetenskap
lumaid
Ideland, Malin, Professor
Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet
hsbein
Ingvad, Bengt, Senior Lecturer
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hskaper
adnair
Irastorza, Nahikari, Postdoctoral Research Fellow
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
aj6740
Ivarsson, Camilla, Doctoral Student
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, migrationsstudier, socialt arbete, samhällsvetenskap, genus
tsolji
Jingryd, Ola, Senior Lecturer
Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap
hssajo
Johnsdotter, Sara, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
ag5585
Johnsson, Christina, Enhetschef/Universitetslektor
Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering, professionsutbildning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
aj3843
m10k5501
aj1213
hsinko
ag6233
lf07212
hso07234
af4401
ah2789
lubodli
imlili
kf06765
lusuli
tssyli
hsmalin
hssvli
tsebli
Lisberg Jensen, Ebba, Senior Lecturer
Humanekologi; Humaniora och religionsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humanekologi, ekologisk antropologi, miljörättvisa, ekologisk läskunnighet
ag5481
Liu, Ju, Senior Lecturer
af4838
Ljunggren, Cecilia, Lecturer
Socialmedicin; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barns hälsa och ohälsa, hälsovetenskap, pedagogik, pedagogiskt drama
aj2339
Lundberg, Janna, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Etnografi; Elitskoleforskning; Samhällskunskapsämnets didaktik; Alienation
imjolu
lumal1
Lundström, Mats, Senior Lecturer
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning
af4507
ksstma
Marr, Stephen, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Diy urbanism, climate change adaptation, comparative urbanism
ah2804
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research
ai2663
Matsson, Anneli, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, Senior Lecturer
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
luelni
Nilsson, Elisabet M, Senior Lecturer
Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap
lubino
Nordén, Birgitta, Senior Lecturer
It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; Transdisciplinärt lärande; Pedagogik; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lupiny
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, Reader
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer
impeou
ag5656
Pederson, Thomas, Professor
Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.
hskape
tschpe
ag0725
immapo
Popoola, Margareta, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.
af4814
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, Professor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap
ai6955
Qi, Haodong, Postdoktor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Demography, economics, public finance, data science, social policy
luaara
k3pera
Ragnerstam, Petra, Senior Lecturer
Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv
hserri
Righard, Erica, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
imperi
hsinru
hsidru
ab2388
aj5989
Sjögren, Hanna, Universitetslektor, Biträdande
Miljö och hållbar utveckling; Antropocen; Barndom; Människa-djurrelationer; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Genus; Fokusgrupper; Feministisk teori; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Skolval
ag4683
ah6374
Smedberg, Alicia, Doctoral Student
Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)
lukeso
Sonesson, Kerstin, Professor, Biträdande
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immisp
imrost
hsmaste
ah3384
imbrsu
Suter, Brigitte, Enhetschef/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
tschso
Sörensen, Charlotte, Lecturer
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Kommunikation mellan människor; Produktdesign
hsmato
kshatr
Tran, Hoai Anh, Senior Lecturer
Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap
ksdetz
hsamwa
hszova
Vasiljevic, Zoran, Studierektor/Universitetslektor
hschwe
Wendel, Lotta, Lecturer
Rättsvetenskap/juridik; Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt, forskningsetik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
aj6988
Wessels, Josepha, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Miljö och hållbarhetsstudier; Kommunikation för utveckling
luprwi
Widen, Pär, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ
hsmavf
hsslzd
kskasa
Zetterberg, Karin, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Akademiskt skrivande; Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter
lujoak
hskaor
Örmon, Karin, Senior Lecturer
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa