MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN

Forskare kopplade till TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN.
hsjoal
af4081
ihr07031
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad; Medicin; Invärtesmedicin; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
ac6384
luthax
odhabe
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Arbetsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap; Ekonomi
ab5637
af3419
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor
Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsmace
iminda
ab2790
hshaeg
Egard, Hanna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsanek
hsevel
ae0878
Engberg, Maria, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Humaniora och religionsvetenskap
luineri
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt
Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ksgoew
imchfe
hshafi
adrefo
Forssell, Rebecka, doktorand
Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ae2160
af4768
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi
hspehe
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, professor
Humaniora och religionsvetenskap; ; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designvetenskap; Konstnärlig forskning
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Samhällsvetenskap
tspehi
Hillbur, Per, pro rektor
Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschho
ac1457
k3anha
Høg Hansen, Anders, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Matematik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation
adnair
Irastorza, Nahikari, forskare
International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsolji
Jingryd, Ola, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden
tsmajo
Johansson, Magnus, enhetschef
Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap
hssajo
Johnsdotter, Sara, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
lufajo
m10k5501
hsinko
hso07234
af4401
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tssyli
hssvli
ag5481
imanlu
Lundberg, Anna, universitetslektor
Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Mänskliga rättigheter; Barnkonventionen; Irregulljär migration; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor
Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, ungdomar, sexolog, professionalisering, internet, sexualkunskap, intellektuell funktionsnedsättning, heteronormativitet; Samhällsvetenskap
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer; Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode
luelni
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor
Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, urban sustainable development; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ämnesdidaktik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen
lupiny
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, forskare
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap
impeou
ag5656
Pederson, Thomas, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.; Teknikvetenskap
hskape
ag0725
immapo
Popoola, Margareta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lujoqv
luaara
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism
lumaru
Rubin, Maria, doktorand
Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsinru
hsidru
ab2388
lujuro
Rönnbäck, Julia
Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Samhällsvetenskap; Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden
m10k0577
ksersn
lukeso
Sonesson, Kerstin, biträdande professor
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Naturvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immisp
hsmaste
ah3384
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Samhällsvetenskap; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tschso
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designvetenskap; Kommunikation mellan människor; Industridesign; Materialvalsprocesser; Designprocessen; Produktutveckling; Möbeldesign; Sittandets ergonomi; Produktdesign; Materialitet; Design
hsmato
ksdetz
hsamwa
luprwi
hsmavf
hsslzd
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Medicin; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Vårdvetenskap
hsmaos
Östman, Margareta , professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Medicin; Socialmedicin; Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation