MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN

Forskare kopplade till TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN.
hsjoal
af4081
ihr07031
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Invärtesmedicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
ac6384
luthax
odhabe
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Migration; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap; Ekonomi
ab5637
af3419
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor
Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsmace
iminda
ab2790
hshaeg
Egard, Hanna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsanek
hsevel
ae0878
Engberg, Maria, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Humaniora och religionsvetenskap
luineri
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ksgoew
imchfe
hshafi
adrefo
Forssell, Rebecka, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap
hso06107
ae2160
af4768
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi
hspehe
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, professor
; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Designvetenskap
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development
tspehi
Hillbur, Per, pro rektor
Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
k3pehi
hschho
ac1457
k3anha
Høg Hansen, Anders, universitetslektor
Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande
adnair
Irastorza, Nahikari, forskare
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
tsolji
Jingryd, Ola, universitetslektor
Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsmajo
Johansson, Magnus, enhetschef
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning
hssajo
Johnsdotter, Sara, professor
Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lufajo
m10k5501
hsinko
hso07234
af4401
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, universitetslektor
imanlu
Lundberg, Anna, universitetslektor
Mänskliga rättigheter; Barnkonventionen; Irregulljär migration; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Samhällsvetenskap; Sexologi, ungdomar, sexolog, professionalisering, internet, sexualkunskap, intellektuell funktionsnedsättning, heteronormativitet
af4507
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer
luelni
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, urban sustainable development; Samhällsvetenskap
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap
lupiny
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, forskare
Samhällsvetenskap; Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden
impeou
ag5656
Pederson, Thomas, professor
Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap
hskape
ag0725
immapo
Popoola, Margareta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lujoqv
luaara
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism
lumaru
Rubin, Maria, doktorand
Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsinru
hsidru
ab2388
lujuro
Rönnbäck, Julia
Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Samhällsvetenskap; Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden
m10k0577
ah6374
Smedberg, Alicia, doktorand
ksersn
lukeso
Sonesson, Kerstin, biträdande professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Naturvetenskap; Samhällsvetenskap
immisp
hsmaste
ah3384
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Samhällsvetenskap; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
ah4140
Svensson, Jakob, docent
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala medier; Politiskt deltagande; Samhällsvetenskap
tschso
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt
Design; Designprocessen; Produktutveckling; Möbeldesign; Sittandets ergonomi; Produktdesign; Materialitet; Industridesign; Materialvalsprocesser; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap
hsmato
ksdetz
hsamwa
luprwi
hsmavf
hsslzd
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Medicin; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad
hsmaos
Östman, Margareta , professor
Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Psykiatri; Socialmedicin; Medicin; Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation