MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Barn

Forskare kopplade till Barn.
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, Bitr/Vice Prefekt/Universitetslektor
hsmace
ak1441
Enskär, Karin, Professor
Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Smärta, barn och ungdom, barn med cancer; Omvårdnad
af3678
Hellström, Lisa, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd;
luylho
hsewid
hsinko
lf07212
kf06765
hssvli
af4838
Ljunggren, Cecilia, Lecturer
Socialmedicin; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barns hälsa och ohälsa, hälsovetenskap, pedagogik, pedagogiskt drama
lukrlu
Lutz, Kristian, Senior Lecturer
Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys
lucalo
Löf, Camilla, Senior Lecturer
Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap
ab2389
lujoqv
hsinru
AJ5989
Sjögren, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Genus; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper
hsanwe
Wennick, Anne, Senior Lecturer
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning
ai7070
hso02225