MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Barn

Forskare kopplade till Barn.
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, biträdande prefekt
Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap
hsmace
af3678
Hellström, Lisa, universitetslektor
Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete; Barn; Utbildningsvetenskap
luylho
hsewid
hsinko
hssvli
lukrlu
Lutz, Kristian, universitetslektor
Barn; Sociologi; Diskursanalys; Specialpedagogik; Högskolepedagogik
lucalo
Löf, Camilla, universitetslektor
Livskunskap; Värdegrundsarbete; Sex- och samlevnadsundervisning; Kritisk diskursanalys; Etnografi; Cirkuspedagogik; Barndom; Barn; Genus
ab2389
lujoqv
hsinru
luinta
Tallberg Broman, Ingegerd, forskare
Utbildningsvetenskap; Profession - familj - barn; Förskola/skola; Barndom, genus, professionalisering utbildning; Pedagogik; Genus; Barn
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor
Omvårdnad; Vårdvetenskap; Barn; Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Medicin; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn
hso02225
hsmaos
Östman, Margareta , professor
Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Sexologi; Medicin; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialmedicin; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället