MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Barn

Forskare kopplade till Barn.
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap
hsmace
af3678
Hellström, Lisa, universitetslektor
Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete; Utbildningsvetenskap; Barn
luylho
hsewid
hsinko
lf07212
kf06765
hssvli
lukrlu
Lutz, Kristian, universitetslektor
Barn; Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Sociologi; Diskursanalys
lucalo
Löf, Camilla, universitetslektor
Barndom; Värdegrundsarbete; Cirkuspedagogik; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap; Barn
ab2389
lujoqv
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin
hso02225
hsmaos
Östman, Margareta
Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Sexologi; Medicin; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialmedicin