MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Barn

Forskare kopplade till Barn.
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap
hsmace
af3678
Hellström, Lisa, universitetslektor
Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete; Utbildningsvetenskap; Barn
luylho
hsewid
hsinko
lf07212
kf06765
hssvli
lukrlu
Lutz, Kristian, biträdande prefekt/universitetslektor
Barn; Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Sociologi; Diskursanalys
lucalo
Löf, Camilla, universitetslektor
Sex- och samlevnadsundervisning; Kritisk diskursanalys; Etnografi; Cirkuspedagogik; Barndom; Livskunskap; Värdegrundsarbete; Barn; Genus
ab2389
lujoqv
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
luinta
Tallberg Broman, Ingegerd, administrativ assistent
Genus; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Profession - familj - barn; Förskola/skola; Barndom, genus, professionalisering utbildning; Barn
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Medicin; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Barn
hso02225
hsmaos
Östman, Margareta
Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Medicin; Socialmedicin; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn