MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hälso- och sjukvård i samhället

Forskare kopplade till Hälso- och sjukvård i samhället.
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Medicin; Invärtesmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad
odhabe
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap
af4768
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Migration; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Medicin; Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Etnicitet; Genus
hsbjjo
af4401
ae1469
hskape
ab2388
Rämgård, Margareta, universitetslektor
Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa
ah2153
hsmaos
Östman, Margareta
Hälso- och sjukvård i samhället; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Sexologi; Barn; Socialmedicin; Medicin; Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation