MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hälso- och sjukvård i samhället

Forskare kopplade till Hälso- och sjukvård i samhället.
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
odhabe
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin
af4768
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad
hsbjjo
af4401
ae1469
hskape
ab2388
ah2153
hsmaos
Östman, Margareta
Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället; Psykiatri; Medicin; Barn; Socialmedicin