MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kommunikation mellan människor

Forskare kopplade till Kommunikation mellan människor.
ksmabe
af4768
hspehe
tssiin
Ingman, Sissi, universitetslektor
Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt
m10p3280
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
af0342
ab2388
imrost
af4703
tschso
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Möbeldesign; Sittandets ergonomi; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap
ah6435