MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Teknik och social förändring

Forskare kopplade till Teknik och social förändring.
ksmabe
af4768
tssiin
Ingman, Sissi, Senior Lecturer
Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt
imaska
Kauppinen, Asko, Senior Lecturer
ctgiko
Koch Svedberg, Gion, Senior Lecturer
Programvaruteknik; Datorteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Teknik och social förändring; Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus
ksmikr
ag5481
Liu, Ju, Senior Lecturer
m10p3280
k3bope
ai6027
AJ5989
Sjögren, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Genus; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper
af4703
imfrwi
Wikstrand, Frida, Senior Lecturer
Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap
ah6435