MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vårdvetenskap

Forskare kopplade till Vårdvetenskap.
hscaal
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor
ad6596
Axelsson, Malin, universitetslektor
Vårdvetenskap; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer; Omvårdnad
hschba
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor
Evidensbaserad vård; Medicin; Vårdvetenskap
hsmare
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor
hsinab
Bolmsjö, Ingrid, professor
Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Äldre och åldrande
ad6724
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Vårdvetenskap; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Vårdvetenskap
hshafi
hspegu
hspehe
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Etnicitet; Genus; Medicin; Familjefokuserad omvårdnad; Onkologi; Strålbehandling; Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap
hsewid
hsgais
hsjema
hschwa
Kumlien, Christine, professor
Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Vårdvetenskap; Omvårdnad
af4401
ab2389
hskape
ab2388
Rämgård, Margareta, universitetslektor
Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Äldre och åldrande
ae8662
ah2153
imkyth
hsamwa
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omvårdnad; Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Barn; Vårdvetenskap
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Medicin
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Medicin; Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden