MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vårdvetenskap

Forskare kopplade till Vårdvetenskap.
hscaal
Alm-Roijer, Carin, Prefekt/Universitetslektor
ad6596
Axelsson, Malin, Senior Lecturer
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer
hschba
Bahtsevani, Christel, Vicedekan/Universitetslektor
Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin
hsmare
Bengtsson, Mariette, Universitetslektor/Studierektor
hsinab
Bolmsjö, Ingrid, Professor
Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut
ad6724
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, Biträdande Prefekt/Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
hselca
Carlson, Elisabeth, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi
hspegu
hspehe
hsanhol
Holst Hansson, Annette, Doctoral Student
Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad
hsewid
hsgais
hsjema
ah6138
hschwa
Kumlien, Christine, Professor
Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad
af4401
ab2389
hskape
ab2388
Rämgård, Margareta, Senior Lecturer
Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Äldre och åldrande
ae8662
imkyth
hsamwa
hsveve
Vejzovic, Vedrana, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård
hsanwe
Wennick, Anne, Senior Lecturer
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning
hskaor
Örmon, Karin, Senior Lecturer
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad