MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Vårdvetenskap

Forskare kopplade till Vårdvetenskap.
hscaal
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor
ad6596
Axelsson, Malin, universitetslektor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer
hschba
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor
Evidensbaserad vård; Medicin; Vårdvetenskap
hsmare
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor
ad6724
Borglin, Gunilla, studierektor/universitetslektor
hsanbra
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Medicin; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Vårdvetenskap
hshafi
hspegu
hspehe
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Medicin; Familjefokuserad omvårdnad; Onkologi; Strålbehandling; Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus
hsewid
hsjema
hschwa
Kumlien, Christine, professor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Kirurgisk forskning; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering
af4401
ab2389
hskape
ab2388
ae8662
ah2153
imkyth
hsamwa
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Omvårdnad; Vårdvetenskap; Barn; Familjeforskning; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Ungdomsforskning; Medicin
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Medicin; Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Omvårdnad