MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Omvårdnad

Forskare kopplade till Omvårdnad.
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Medicin; Invärtesmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad
ad6596
Axelsson, Malin, universitetslektor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer
hsinab
Bolmsjö, Ingrid, professor
Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Medicin; Omvårdnad; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omvårdnad; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi
hshafi
hspehe
hsewid
hsgais
hschwa
Kumlien, Christine, professor
Medicin; Kirurgisk forskning; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Vårdvetenskap; Omvårdnad
af4401
ab2389
hskape
ab2388
ah2153
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Familjeforskning; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Medicin; Ungdomsforskning; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer