MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Omvårdnad

Forskare kopplade till Omvårdnad.
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, Senior Lecturer
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
ad6596
Axelsson, Malin, Senior Lecturer
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer
hsinab
Bolmsjö, Ingrid, Professor
Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut
hselca
Carlson, Elisabeth, Senior Lecturer
Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi
aj6908
ak1441
Enskär, Karin, Professor
Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Smärta, barn och ungdom, barn med cancer; Omvårdnad
hshafi
hspehe
hsewid
hsgais
hschwa
Kumlien, Christine, Professor
Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad
af4401
ab2389
hskape
ae5124
Sjögran, Lotta, Doktorand/Universitetsadjunkt
hsanwe
Wennick, Anne, Senior Lecturer
Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning
hskaor
Örmon, Karin, Senior Lecturer
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa