MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Omvårdnad

Forskare kopplade till Omvårdnad.
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Medicin; Invärtesmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad
ad6596
Axelsson, Malin, universitetslektor
Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad
hshafi
hspehe
hsewid
hschwa
Kumlien, Christine, professor
Kirurgisk forskning; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Vårdvetenskap; Omvårdnad
af4401
ab2389
hskape
ab2388
ah2153
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Medicin; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Vårdvetenskap; Omvårdnad
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Medicin
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Omvårdnad; Vårdvetenskap