MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Etnicitet

Forskare kopplade till Etnicitet.
ag5227
ad4337
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet
ae1186
Brunnström, Pål, Postdoctoral Research Fellow
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier
ksiobu
Bunescu, Ioana, Postdoctoral Research Fellow
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
hsmace
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap
ab2898
Frölich, Emilia, Doctoral Student
Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning
lujefu
ah9823
Hall, Emma, Doctoral Student
Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus
ac2624
Herz, Marcus, Senior Lecturer
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
hskaper
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, Prefekt/Professor, Biträdande
ai1380
ai0734
hsinko
lf07212
imlili
lusuli
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
ah2804
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research
ae7114
impeou
af0342
imrost
ab6321
hsamwa
imanwi
ai7070
hsmavf
hsslzd