MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Genus

Forskare kopplade till Genus.
ae5745
Andersson, Catrine, Studierektor/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer
ae0465
Apelmo, Elisabet, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
hschca
hsmace
tsmoed
Edgren, Monika, Professor
Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus
tsanek
lf061059
hsevel
hshafi
Finnbogadóttir, Hafrún, Senior Lecturer
Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology; Genus; Omvårdnad; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar
ab2898
Frölich, Emilia, Doctoral Student
Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning
lujefu
lumagr
kskagr
hso06107
ah9823
Hall, Emma, Doctoral Student
Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus
ah8730
ac2624
Herz, Marcus, Programledare/Universitetslektor
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
hsanhol
Holst Hansson, Annette, Doctoral Student
Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad
lumaid
Ideland, Malin, Professor
Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus
ad7619
ai0734
imkrja
Järvstad, Kristin, Senior Lecturer
Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap
tskujo
Jönsson, Kutte, Senior Lecturer
hsinko
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi
lf07212
hso07234
imlili
lusuli
tscali
Listerborn, Carina, Professor
Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning
m10p3280
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
lujolu
ah2804
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, Senior Lecturer
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
imtumu
Muhonen, Tuija, Professor
Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv
impeou
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus; Migration
m10k0577
Safrankova, Camilla, Doctoral Student
Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Integration; Utbildning i naturvetenskap; Genus
ai6027
tsjosi
Sixtensson, Johanna, Lecturer
Genus; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbanforskning; Flickforskning
ae8662
hsansta
Staaf, Annika , Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
tskast
Staffansson-Pauli, Karin, Enhetschef/Universitetslektor
Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus
ksersv
Svedberg, Erika, Senior Lecturer
Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering
ksdetz
ksulwa
Waaranperä, Ulrika, Senior Lecturer
hsamwa
imfrwi
Wikstrand, Frida, Senior Lecturer
Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap
hso02225
hsmavf