MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Genus

Forskare kopplade till Genus.
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys
hschca
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt
Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Etnografi; Socialt arbete; Odontologi; Migration; Genus
tsmoed
Edgren, Monika, professor
Genus; Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv
tsanek
lf061059
hsevel
lumaen
hshafi
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Genus; Etnicitet; Intersektionalitet; Postkolonialism; Samtidshistoria; Ungdomsforskning; Sociologi; Etnografi
lujefu
lumagr
kskagr
hso06107
ah9823
Hall, Emma, doktorand
Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Migration; Etnicitet; Genus
ah8730
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor
luylho
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Migration; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus
lumaid
Ideland, Malin, professor
Genus; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Etnologi
ad7619
ai0734
imkrja
Järvstad, Kristin, universitetslektor
Litteraturvetenskap; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Genus
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
hsinko
hsphla
Lalander, Philip, professor
Genus; Migration; Kriminologi; Sociologi; Ungdomsforskning; Rättssociologi; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar
lf07212
hso07234
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tscali
Listerborn, Carina, professor
Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kulturgeografi; Genus
m10p3280
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Etnicitet; Genus; Sociologi; Socialt arbete; Socialvetenskap; Migration; Arbetsvetenskap; Sociala innovationer; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap
lujolu
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik
ah2804
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Genus; Kommunikation mellan människor; Kulturarv och kulturproduktion
imtumu
Muhonen, Tuija, professor
Genus; Arbetsvetenskap; Psykologi; Jämställdhet; Arbetsliv
ac5085
impeou
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Migration; Genus
m10k0577
ai6027
tsjosi
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt
Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Sociologi; Socialt arbete; Urbanforskning; Flickforskning; Samhällsvetenskap
ae8662
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
tskast
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor
Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus
ksersv
Svedberg, Erika, universitetslektor
Genus; Internationella relationer; Politik; Globalisering
ksdetz
ksulwa
Waaranperä, Ulrika, universitetslektor
hsamwa
imfrwi
Wikstrand, Frida, universitetslektor
Arbetsvetenskap; Sociologi; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning; Teknik och social förändring; Genus
hso02225
hsmavf