MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Genus

Forskare kopplade till Genus.
ae5745
Andersson, Catrine, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer
ae0465
Apelmo, Elisabet, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ae1186
Brunnström, Pål, Postdoctoral Research Fellow
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier
hsmace
ab6791
tsanek
lf061059
hsevel
hshafi
ab2898
Frölich, Emilia, Doctoral Student
Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning
lujefu
lumagr
kskagr
hso06107
ah9823
Hall, Emma, Doctoral Student
Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus
ah8730
kst02019
Hellborg, Anna Maria, Administrativ Assistent/Timavlönad
Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet
ac2624
Herz, Marcus, Senior Lecturer
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
lumaid
Ideland, Malin, Professor
Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet
ad7619
ai0734
imkrja
Järvstad, Kristin, Professor, Biträdande
Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap
tskujo
Jönsson, Kutte, Senior Lecturer
hsinko
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi
lf07212
hso07234
imlili
lusuli
tscali
Listerborn, Carina, Professor
Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
lujolu
ah2804
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, Senior Lecturer
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
imtumu
Muhonen, Tuija, Professor
Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv
impeou
aj5931
Roelofs, Kim, Doctoral Student
Urbana studier; Kultur analys; Etnografi; Genus; Samhällsvetenskap
m10k0577
Safrankova, Camilla, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Friluftsliv; Svenskhet
ai6027
AJ5989
Sjögren, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Genus; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper
hsansta
tskast
Staffansson-Pauli, Karin, Enhetschef/Universitetslektor
Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus
ksersv
Svedberg, Erika, Senior Lecturer
Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering
ab6321
ksdetz
hsamwa
ai7070
imfrwi
Wikstrand, Frida, Senior Lecturer
Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap
hso02225
hsmavf