MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Genus

Forskare kopplade till Genus.
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetsadjunkt
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys
hschca
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Etnografi; Socialt arbete; Migration; Odontologi; Genus
tsmoed
Edgren, Monika, professor
Genus; Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv
tsanek
lf061059
hsevel
lumaen
Enö, Mariann, universitetslektor
hshafi
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Genus; Intersektionalitet; Postkolonialism; Samtidshistoria; Etnicitet; Sociologi; Ungdomsforskning; Etnografi
lujefu
lumagr
kskagr
hso06107
ah9823
Hall, Emma, doktorand
Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Etnicitet; Migration; Genus
ah8730
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor
luylho
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Migration; Etnicitet; Vårdvetenskap; Genus
lumaid
Ideland, Malin, professor
Genus; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Etnologi
ad7619
ai0734
imkrja
Järvstad, Kristin, universitetslektor
Litteraturvetenskap; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Genus
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
hsinko
hsphla
Lalander, Philip, professor
Genus; Kriminologi; Ungdomsforskning; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Rättssociologi; Sociologi; Migration; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar
lf07212
hso07234
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tscali
Listerborn, Carina, professor
Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Kulturgeografi; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Genus
m10p3280
lujolu
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik
ah2804
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Genus; Kulturarv och kulturproduktion
imtumu
Muhonen, Tuija, professor
Genus; Arbetsvetenskap; Psykologi; Jämställdhet; Arbetsliv
ac5085
impeou
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Migration; Genus
m10k0577
tsjosi
ae8662
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
tskast
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor
Genus; Organisation; Fastighetsvetenskap
ksersv
Svedberg, Erika, universitetslektor
Internationella relationer; Politik; Globalisering; Genus
ksdetz
ksulwa
hsamwa
imfrwi
Wikstrand, Frida, universitetslektor
Sociologi; Teknik och social förändring; Arbetsvetenskap; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning; Genus
hso02225
hsmavf