MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Genus

Forskare kopplade till Genus.
ae5745
Andersson, Catrine, universitetslektor
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys
hschca
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Etnografi; Migration; Genus; Ungdomsforskning; Odontologi
tsmoed
Edgren, Monika, professor
Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus
tsanek
hsevel
lumaen
Enö, Mariann, universitetslektor
hshafi
lujefu
lumagr
kskagr
ac2624
luylho
hsanhol
Holst Hansson, Annette
Genus; Hälso- och sjukvård i samhället; Migration; Etnicitet; Vårdvetenskap; Medicin; Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad
lumaid
Ideland, Malin, professor
Humaniora och religionsvetenskap; Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Etnologi; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Genus
ad7619
imkrja
Järvstad, Kristin, universitetslektor
Litteraturvetenskap; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Genus
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
hsinko
hsphla
Lalander, Philip, professor
Kriminologi; Sociologi; Ungdomsforskning; Rättssociologi; Migration; Genus; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar
hso07234
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tscali
Listerborn, Carina, professor
Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kulturgeografi; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Genus
m10p3280
lujolu
lucalo
Löf, Camilla, universitetslektor
Barndom; Livskunskap; Värdegrundsarbete; Sex- och samlevnadsundervisning; Kritisk diskursanalys; Etnografi; Cirkuspedagogik; Genus; Barn
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Genus; Kommunikation mellan människor; Kulturarv och kulturproduktion
imtumu
Muhonen, Tuija, professor
Genus; Arbetsvetenskap; Jämställdhet; Arbetsliv; Psykologi
hspamu
ac5085
impeou
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Migration; Genus; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment
m10k0577
tsjosi
ae8662
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad
tskast
Staffansson-Pauli, Karin, universitetslektor
Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus
ksersv
Svedberg, Erika, universitetslektor
Internationella relationer; Politik; Globalisering; Genus
luinta
Tallberg Broman, Ingegerd, forskare
Genus; Barn; Utbildningsvetenskap; Profession - familj - barn; Förskola/skola; Barndom, genus, professionalisering utbildning; Pedagogik
ksulwa
hsamwa
imfrwi
Wikstrand, Frida, universitetslektor
Arbetsvetenskap; Sociologi; Teknik och social förändring; Genus; Normkritiska pedagogik för vägledning; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning
hso02225
hsmavf