MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Interaktionsdesign

Forskare kopplade till Interaktionsdesign.
k3anem
Emilson, Anders, universitetslektor
Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign
af4768
k3asha
ah6419
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand
Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum
af4766
Heyer, Clint, universitetslektor
kssuko
Kozel, Susan, professor
Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen
k3krli
ksanse
Seravalli, Anna, universitetslektor
Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Design; Interaktionsdesign
ah6435