MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Utbildningsvetenskap

Forskare kopplade till Utbildningsvetenskap.
luthax
lupebe
ab4001
Hansson, Fredrik, Bitr/Vice Prefekt/Universitetslektor
Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik
hspehe
af3678
Hellström, Lisa, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd;
ai1380
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap
m10k5501
ctgiko
Koch Svedberg, Gion, Senior Lecturer
Intelligenta system / ai; Datavetenskap; Reglerteknik; Utbildningsvetenskap; Teknik för äldre, teknik och genus; Sociala innovationer; Genus; Teknik och social förändring
lumako
Kouns, Maria, Senior Lecturer
Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap
lf07212
luanli
lumilo
lulova
af5195
aj2339
Lundberg, Janna, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Etnografi; Elitskoleforskning; Samhällskunskapsämnets didaktik; Alienation
ah2804
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research
k3mame
Melin, Margareta, Senior Lecturer
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
lupiny
ag1925
Olander, Clas, Professor I Naturvetenskapernas Didaktik
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande
hsjonol
ludaro
ac3031
Ryan, Ulrika, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik
m10k0577
Safrankova, Camilla, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Friluftsliv; Svenskhet
lumrsj
Sjöblom, Marie, Doctoral Student
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik
aj5989
Sjögren, Hanna, Universitetslektor, Biträdande
Miljö och hållbar utveckling; Antropocen; Barndom; Människa-djurrelationer; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Fokusgrupper; Feministisk teori; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Skolval; Genus
lujesj
Sjöström, Jesper, Professor, Biträdande
Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering; Utbildningsvetenskap; Didaktik
af4703
tschso
Sörensen, Charlotte, Lecturer
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap
af2319
Walldén, Robert, Universitetslektor, Biträdande
Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion
ai6528
Wennås Brante, Eva, Senior Lecturer
Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande