MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Utbildningsvetenskap

Forskare kopplade till Utbildningsvetenskap.
luthax
lupebe
ab4001
Hansson, Fredrik, Bitr/Vice Prefekt/Universitetslektor
Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein
luhelha
Hasslöf, Helen, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik
hspehe
af3678
Hellström, Lisa, Senior Lecturer
Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd;
ai1380
tsmajo
Johansson, Magnus, Senior Lecturer
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap
m10k5501
lumako
Kouns, Maria, Senior Lecturer
Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap
lf07212
luanli
lumilo
lulova
ah2804
k3mame
Melin, Margareta, Senior Lecturer
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
lupiny
ag1925
Olander, Clas, Professor, Biträdande
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande
hsjonol
lujoqv
ludaro
ac3031
Ryan, Ulrika, Lecturer
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik
m10k0577
Safrankova, Camilla, Doctoral Student
Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Integration; Utbildning i naturvetenskap; Genus
lumrsj
Sjöblom, Marie, Doctoral Student
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik
AJ5989
Sjögren, Hanna, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Genus; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper
lujesj
Sjöström, Jesper, Professor, Biträdande
Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering
af4703
tschso
Sörensen, Charlotte, Lecturer
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap
af2319
Walldén, Robert, Postdoktor
Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion
ai6528
Wennås Brante, Eva, Senior Lecturer
Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande