MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Utbildningsvetenskap

Forskare kopplade till Utbildningsvetenskap.
ab4001
Hansson, Fredrik, universitetslektor
Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein
hspehe
af3678
Hellström, Lisa, universitetslektor
Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete
ai1380
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap
m10k5501
lumako
Kouns, Maria, universitetslektor
Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap
lf07212
luanli
ah2804
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
lupiny
ag1925
Olander, Clas, universitetslektor
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer
hsjonol
lujoqv
ac3031
Ryan, Ulrika, universitetsadjunkt
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik
m10k0577
lumrsj
Sjöblom, Marie, doktorand
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik
lujesj
Sjöström, Jesper, professor, biträdande
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Hållbarhetsutbildning; Kritisk medborgerlig bildning; Naturvetenskap som allmänbildning; Grön kemi; Eko-reflexiv didaktik; Utbildningsfilosofi; Bildningsorienterat lärarskap
af4703
af2319
Walldén, Robert, doktorand
Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap