MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Migration

Forskare kopplade till Migration.
ag5227
impibe
Bevelander, Pieter, professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration
lulabo
ksiobu
Bunescu, Ioana, forskare
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
ab4430
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi
imheem
Emilsson, Henrik, forskare
Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration
ac2624
hsanhol
Holst Hansson, Annette
Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad
ac1457
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor
imchjo
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Afrika (geografiskt forskningsområde)
hsphla
Lalander, Philip, professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar
hso07234
m10p3280
imanlu
Lundberg, Anna, universitetslektor
Mänskliga rättigheter; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barnkonventionen; Irregulljär migration; Migration
ab2389
hspamu
hsenpe
Perez, Enrique, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Migration; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Genus; Migration
af0342
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
hsinru
ae8662
immisp
imrost
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
imanwi