MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Migration

Forskare kopplade till Migration.
ak4584
Amroussia, Nada, Doctoral Student
Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Sexologi; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
ag5227
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet
lulabo
ae1186
Brunnström, Pål, Postdoctoral Research Fellow
Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier
ksiobu
Bunescu, Ioana, Postdoctoral Research Fellow
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi
imheem
Emilsson, Henrik, Researcher
Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration
ah9823
Hall, Emma, Doctoral Student
Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet
ifk07065
Hansen, Christina, Doctoral Student
Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration
ac2624
Herz, Marcus, Senior Lecturer
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
ac1457
Hutcheson, Derek, Senior Lecturer
Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, Prefekt/Professor, Biträdande
ai1380
imchjo
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel
hso07234
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
ab2389
ah2804
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research
ksbope
Petersson, Bo, Professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration
af0342
hserri
Righard, Erica, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
hsinru
ae8662
immisp
imrost
imbrsu
Suter, Brigitte, Enhetschef/Universitetslektor
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
ab6321
ah2750
imanwi