MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Migration

Forskare kopplade till Migration.
ag5227
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Migration; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap; Ekonomi; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lulabo
ksiobu
Bunescu, Ioana, forskare
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
ab4430
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Odontologi; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus
imheem
Emilsson, Henrik, forskare
Migration; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi; Samhällsvetenskap
ac2624
hsanhol
Holst Hansson, Annette
Genus; Etnicitet; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Medicin; Migration; Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad
ac1457
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor
imchjo
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Afrika (geografiskt forskningsområde)
hsphla
Lalander, Philip, professor
Samhällsvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Migration; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Kriminologi; Sociologi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Rättssociologi; Genus
hso07234
m10p3280
imanlu
Lundberg, Anna, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Mänskliga rättigheter; Barnkonventionen; Irregulljär migration
ab2389
hsenpe
Perez, Enrique, universitetslektor
Migration; Samhällsvetenskap; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Samhällsvetenskap; Genus; Migration
af0342
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism
hsinru
ae8662
immisp
imrost
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
imanwi