MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Kulturarv och kulturproduktion

Forskare kopplade till Kulturarv och kulturproduktion.
lukabo
Book, Karin, universitetslektor
Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Turism
lularla
luanli
m10p3280
lujolu
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer
ah0806
ae7114