MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Äldre och åldrande

Forskare kopplade till Äldre och åldrande.
hsinab
Bolmsjö, Ingrid, professor
Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut
ad6724
Borglin, Gunilla, studierektor/universitetslektor
hsirdy
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik
af4768
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
af4401
imlili
ab2389
ac5085
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
ab2388
ae8662
ah2153