MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

KONSTNÄRLIG FORSKNING

Forskare kopplade till KONSTNÄRLIG FORSKNING.
ae0878
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor
Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, professor
; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska
k3pehi
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
kssuko
Kozel, Susan, professor
Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen
kf06765
k3krli
ah6374
tschso
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt
Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design