MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Collaborative Future Making forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Cupp

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Socialvetenskap; Socialvetenskap

Eupp

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Gupp

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, doktorand

Design; Interaktionsdesign

Gustafson, Michael
Gustafson, Michael, webbstrateg

Matematik; Offentlig rätt; Algebra, geometri och analys; Analys; Mitt eget; Rymdkunskap

Hupp

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, professor

Design; Social innovation; Living labs; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap

Jupp

Jönsson, Li
Jönsson, Li, universitetslektor, biträdande

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

Lupp

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Lind, Jacob
Lind, Jacob, forskningsassistent

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Mupp

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Diy urbanism, climate change adaptation, comparative urbanism

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Nupp

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Restrepo Giraldo, Juliana

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sebhatu, Rahel Weldeab
Sebhatu, Rahel Weldeab, doktorand

Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Postkolonial teori; Postkolonial feminism; Kritiska säkerhetsstudier; Diplomati; Kritisk utvecklingsteori; Africa-eu relationer

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Wupp

Westerlaken, Michelle
Witmer, Hope
Witmer, Hope, docent