MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institute for Urban Research forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Sociologi; Urbana studier; Religionssociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Andersson, Jonas
Andersson, Jonas, universitetslektor

Bebyggelseforskning; Estetik; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Design; Byggnadsteknik; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap; Arkitektur; Konstnärlig forskning

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Bupp

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bengtsson, Bo
Bengtsson, Bo, gästprofessor

Statsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskarassistent

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier

Fupp

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, postdoktor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko

Gupp

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Hållbar stadsutveckling; Socialvetenskap; U-landsstudier

Hupp

Hrelja, Robert
Hrelja, Robert, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Jupp

Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Kupp

Kadioglu, Defne
Kadioglu, Defne, postdoktor

Samhällsvetenskap

Lupp

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning

Mupp

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Diy urbanism, climate change adaptation, comparative urbanism

Melgaço, Lorena
Melgaço, Lorena, postdoktor

Samhällsvetenskap; Teknik och social förändring; Decolonial turn

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Nupp

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete

Oupp

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Pupp

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati

Rupp

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Scholten, Christina
Scholten, Christina, professor, biträdande

Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)

Säwe, Filippa
Säwe, Filippa, universitetslektor

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Vupp

Valli, Chiara
Valli, Chiara, postdoktor

Vitrano, Chiara
Vitrano, Chiara, postdoktor

Wupp

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, professor

Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi