MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Disciplinary literacy and inclusive teaching forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Bupp

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Cupp

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Dupp

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Hupp

Hajer, Maaike
Hajer, Maaike, gästprofessor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Flerspråkighet ; Inkluderande undervisning

Jupp

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Lupp

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nupp

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, docent

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Oupp

Olander, Clas
Olander, Clas, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande

Rupp

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Supp

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Svensson, Petra
Svensson, Petra, universitetslektor

Matematikdidaktik; Utbildningsvetenskap

Wupp

Walldén, Robert
Walldén, Robert, universitetslektor, biträdande

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande