MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Cupp

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Eupp

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign; Interaktionsdesign

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Augmented och virtual reality teknik och medier; Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Digital humaniora; Medie och kommunikationsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Informationsteknik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hupp

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Designvetenskap

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, professor

Design; Social innovation; Living labs; Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/professor, biträdande

Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem; Teknikvetenskap; Datavetenskap

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap

Kupp

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lupp

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori; Informationsteknik

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Nupp

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Arbetarlitteratur; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Etnicitet; Kulturarv och kulturproduktion

Pupp

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Rupp

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Romic, Bojana
Romic, Bojana, forskare

Vetenskap och teknikstudier; medie- och kommunikationsstudier; visuella kulturer; konstteori; publikforskning; kommunikation för utveckling

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Participatory design, co-design, science and technology studies (sts); Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Konstnärlig forskning

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Wto; global governance;; Samhällsvetenskap

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap