MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Cupp

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Eupp

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign; Interaktionsdesign

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Interaktionsdesign; Informationsteknik; Designvetenskap; Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Medie och kommunikationsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen

Hupp

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Mijlöhumaniora; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Konstnärlig forskning; Design; Social innovation; Living labs; Humaniora och religionsvetenskap

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Cultural studies; Communication for development; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/professor, biträdande

Datavetenskap; Teknikvetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Socialvetenskap; Pedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap

Kupp

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier

Lupp

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori; Informationsteknik

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Nupp

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Arbetarlitteratur

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Etnicitet; Kulturarv och kulturproduktion

Pupp

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap

Rupp

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Design; Produktdesign; Tjänstedesign; Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Konstnärlig forskning; Socialantrolopologi/etnografi; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Wto; global governance;; Samhällsvetenskap

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap