MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Cupp

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Eupp

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora

Hupp

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Design; Social innovation; Living labs; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development; Samhällsvetenskap

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/professor, biträdande

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap

Kupp

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Lupp

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Nupp

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Pupp

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap

Rupp

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Socialvetenskap; Participatory design, co-design, science and technology studies

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap