MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Ledning och organisation; Arbetsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Folkhälsovetenskap; Samhällsodontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Arbetsvetenskap; Genus

Eupp

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Fupp

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Gupp

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hupp

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Sexologi; Vårdvetenskap; Arbetsvetenskap; Medicin; Kirurgi; Kirurgisk forskning

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Lupp

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Mupp

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Jämställdhet; Arbetsliv; Genus; Arbetsvetenskap

Nupp

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, forskare

Forskning om offentlig sektor; Arbetsvetenskap; Utvärdering; Socialt arbete

Pupp

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt

Kusterosion; Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggnadsteknik; Byggproduktionsteknik; Vattenteknik; Miljöteknik

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Samhällsvetenskap

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Psykologi; Socialt arbete; Sexologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Wupp

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Historisk-filosofiska ämnen; Historia; Samhällsvetenskap; Imer, hate crime; Etnicitet; Migration

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor