MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Ahlstrand, Roland
Ahlstrand, Roland, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap; Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar

Bupp

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Folkhälsovetenskap; Arbetsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsodontologi; Ledning och organisation; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Socialt arbete; Genus

Eupp

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Fupp

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, forskningsassistent

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Gupp

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hupp

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Kupp

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Lupp

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Mupp

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Nupp

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, postdoktor

Socialt arbete; Arbetsvetenskap; Utvärdering; Forskning om offentlig sektor

Pupp

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt

Byggnadsteknik; Byggproduktionsteknik; Produktion och arbetsvetenskap; Kunskapsledning; Produktionsteknik; Bim; Projektplanering; Projektledning; Teknikvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Vattenteknik; Miljöteknik

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi

Wupp

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor